© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Hästhov

Tussilago farfara

  • Familj: Asterväxter – Asteraceae (Compositae)
  • Växtform: Flerårig ört med jordstam.
  • Höjd: 5–30 cm. Blomstjälk oförgrenad, vitvilthårig.
  • Blomma: Radiarsymmetrisk korg, ca. 1, 5 cm bred, bildat av klargula kant- och diskblommor. Kantblommor smalt tunglika honblommor, diskblommor rörformiga hanblommor. 5 ståndare. Pistill uppbyggd av sammanväxta fruktblad, 2-talig.
  • Bladen: Blad som utgår från jordstammen rosettställda, långskaftade med brett njurlika, tandade, ovan nästan kala, under vitfilthåriga bladskivor. Det blommande skottet har endast små fjällika blad.
  • Frukten: Nöt med hårpensel.
  • Växtplats: Ursprunglig i lundar och på stränder. Allmän på växtplatser skapade av människan ss. odlingsmarker, vägkanter och ruderatmarker.
  • Blomningstid: April–juni.

Hästhoven är till sin allmänna utbredning en eurasisk art från de tempererade och svala områdena. Den är ursprunglig i våra lundkärr och bäckdallundar och har spritt sig till växtplatser skapade av människan först från och med förra århundradets slut.

Hästhoven är en av de första och mest efterlängtade vårblommande växterna. Vid soliga husväggar kan den blomma redan i mars. Hästhovens knoppar utvecklas redan på hösten i rosettbladens veck och är därför färdiga att påbörja sin blomning genast på våren. Korgarna öppnas bara soliga dagar och de besöks av talrika humlor och andra insekter.

Hästhoven utvecklar en vågrät rotstock som kan vara svår att utrota från åkrar. Nya individer bildas nämligen från avbrutna rotstocksbitar.

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page