© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Hjärtstilla

Leonurus cardiaca

  • Familj: Kransblommiga växter – Lamiaceae (Labiatae)
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 30–120 cm.
  • Blomma: Zygomorf. Krona vanligen rosa, 2-läppig, 8–12 mm lång. Överläpp välvd, ovan vithårig, ca 4 mm lång. Underläpp 3-flikad, rödprickig, nedböjd. Foder 5-flikigt, klocklikt, glandelhårigt, med upphöjd nervatur i trattdelen. Sambladig pistill uppbyggd av 2 blad. Fruktämne 4-rummigt. 4 ståndare. 1 stift och 2-flikat märke.
  • Bladen: Motsatta, skaftade, på båda sidor håriga. Bladskiva äggrund eller hjärtlik, vanligen 5-flikig. Flikar spetsiga och i kanten stortandade. Blommornas stödblad vanligen 3-flikiga.
  • Frukten: Brun, trekantig klyvfrukt.
  • Växtplats: Trädgårdar och vägkanter i gamla byar, avstjälpningsplatser.
  • Blomningstid: Juli–augusti.

Den fleråriga hjärtstillan härstammar hos oss huvudsakligen från odling av medicinalväxter. I Europa odlade man den tidigare för användning som hjärtmedicin (cardicus kommer från latinet och grekiskan och betyder hjärtstärkande). Arten är hos oss nästan undantagslöst en kulturföljeslagare.

I Finland finns två underarter av hjärtstilla, hjärtstilla (ssp. (cardiaca) och ullig hjärtstilla (ssp. villosus). Hjärtstillans stam har liggande korta hår (ca 0,5 mm långa) medan den ulliga hjärtstillans stam har tätt med utstående långa hår (ca 1–2 mm långa).

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page