© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Hönsbär

Cornus suecica

  • Familj: Kornellväxter – Cornaceae
  • Höjd: 10–25 cm.
  • Blomma: Små, ca. 1 mm, radiärsymmetriska blommor i flock omges av fyra vita högblad. Krona svartröd, fyrflikig. Foder ca 0,5 mm långt, otydligt 4-flikigt. Pistill uppbyggd av sammanväxta fruktblad, 1–4-talig med ett stift. Vid stiftets bas en nektarring. Fyra ståndare.
  • Bladen: Oskaftade, äggrunda – ovala, helbräddade med parallellnervatur. Bladen motsatta.
  • Frukten: Röd, köttig, ca 5 mm bred stenfrukt.
  • Växtplats: Stränder vid vattendrag, skogskärr, myrkanter, i norr även i friska moskogar och på fjällhedar.
  • Blomningstid: Juni–juli.

Trots sin ringa storlek uppmärksammas det fleråriga hönsbäret ofta. Dess 4 kronbladslika högblad och i fruktstadiet den grant röda stenfrukten syns långt. Hönsbärets förekomst begränsas till kusterna och de norra delarna av landet. I norra Finland växer den även i inlandet, där luftens relativa fuktighet är tillräckligt hög.

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page