© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Höskallra

Rhinanthus angustifolius

 • Lat. synonym: Rhinanthus serotinus
 • Variationer: Höskallra (var. vernalis), Åkerskallra (var. apterus)
 • Familj: Snyltrotsväxter – Orobanchaceae
  (tidigare Flenörtsväxter – Scrophulariaceae)
 • Växtform: 1-årig halvparasitisk ört.
 • Höjd: 30–50 cm. Stjälk rikt förgrenad (sällan oförgrenad), fyrkantig, brunstreckad, kal.
 • Blomma: Zygomorf, ca. 20 mm lång. Ljusgul, 2-läppig med lång uppåtböjd pip. Välvd överläpp med 2 violetta (1,5 mm långa) tänder, underläpp 3-flikig. 4 sammanväxta foderblad. Foder från sidan tillplattat, uppblåst. Blommornas stödblad äggrunda, nästan gula. 4 ståndare. Pistill uppbyggd av 2 fruktblad. Blommor som små axlika klasar i toppen av stam och förgreningar.
 • Bladen: Motsatta. Oskaftade, smalt äggrunda–nästan linjära. Vanligen 12–16 (höskallra) eller 15–25 (åkerskallra) nervpar.
 • Frukten: Brun, platt kapsel innuti foder.
 • Växtplats: Höskallran vid väg- och dikesrenar, åkerkanter, trädor, havstrandängar. Åkerskallran främst på rågåkrar.
 • Blomningstid: Juni–augusti.

Höskallran suger näring ur grannvöxternas rötter. Den indelas i två variationer i Finland. Höskallrans (var. vernalis) blad har vanligen 12–16 par bladnerver när åkerskallran (var. apterus) har 15–25 par. Höskallran är en allmän ursprunglig växt medan åkerskallran är ett sällsynt ogräs. Höskallrans ursprungliga växtplatser i Finland har varit strandängar.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page