© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Humle

Humulus lupulus

  • Familj: Hampväxter – Cannabaceae
  • Höjd: T.o.m. 6 meter lång slingerväxt.
  • Blomma: Enkönad. Hanblomma: Skaftat hylle bestående av 5 grönaktigt gula blad. Vid varje hylleblad en ståndare med rak ståndarsträng. Honblomma: Kottlik blomställning där oskaftade blommor sitter parvis i stödbladsvecken. Fjällikt hylleblad omger pistillen till hälften. Två märken.
  • Bladen: Långskaftade, 3- eller 5- (sällan 7-)flikiga. Bladskiva vasst sågad och sträv. Mellan bladparen sk. interpetiolära stipler. Bladen motsatta.
  • Frukten: Ca 3 mm lång nöt.
  • Växtplats: Ursprungligen i strandlundar vid havs-, sjö- och bäckstränder. Honväxter odlingsrester på gårdar och vid husruiner.
  • Blomningstid: Juli–augusti.

Humlen är en perenn tvåbyggare. Den är en örtstammad klängväxt. Från den förvedade jordstammen utgår 2–3 cm breda, fyrkantiga skott. Honliga växter har odlats för sina blomställningars skull. Blommorna användes vid ölbryggning och inom naturmedicinen. Hanliga individer odlades inte eftersom pollination försämrade honblommornas användbarhet. Fynd av hanliga växter visar på ursprungliga förekomster. Individer av ett kön, långt från varandra, visar var det tidigare fanns strandlundar. Dessa individer kan vara tusentals år gamla.

Humleblomställningar var skattebetalningsmedel under den svenska tiden. Bönderna var enligt lag tvungna till att odla humle ända fram till år 1915.

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page