Anthriscus cerefolium Anthriscus cerefolium Anthriscus cerefolium

© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Hundfloka

Anthriscus sylvestris

  • Synonym: Hundkäx
  • Familj: Flockblomstriga växter – Apiaceae (Umbelliferae)
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 50–150 cm. Stjälk fårad.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk, 3–5 mm bred (yttre blommor ofta större och zygomorfa) med 5 vita kronblad. Kronblad urnupna. 5 ståndare. Pistill med 2 stift. Blomställningen en sammansatt flock. Allmänt svepe saknas. Enskilt svepe av 5-7 svepeblad.
  • Bladen: Bladskivor trekantiga, 3 ggr. parbladiga. Småblad ovala, stortandade.
  • Frukten: Klyvfrukt med 2 delfrukter. Frukten brun, senare svartbrun, 6-10 mm lång, spolformad med spröt.
  • Växtplats: Ängar, renar, vallar, lundar, vägkanter.
  • Blomningstid: (Maj–)juni(–juli).

Hundflokan är en verkligen allmän växt i bebodda trakter och utgör en väsentlig del av gårdarnas, vägkanternas och ängarnas blomprakt på försommaren. Dess blad är flera gånger parbladiga och sirliga. Även flockblomställningarna är gracila. Många andra flockblomstriga växter kallas i folkmun för hundfloka. Kryddväxten körvel (A. cerefolium) är en nära släkting.

I norra Finland förekommer hundflokan uppenbarligen som ursprunglig i lundar, längs åar och bäckar samt i fjällbjörkskogarna. I södra Finland är det svårare att bedöma ursprungligheten, eftersom människans påverkan säkert har ändrat floran i nämnda habitat.

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page