© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Hundviol

Viola canina

  • Familj: Violväxter – Violaceae
  • Underarter: Ängsviol (ssp. canina). Norrlandsviol eller hundviol (ssp. ruppii)
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 8–5 cm (ängsviol), 15–40 cm (norrlandsviol). Stjälk upprätt-uppstigande, förgrenad.
  • Blomma: Nogot zygomorf, hängande, ca 1,5–2,5 cm stor. 5 blå, sällan vita kronblad, 2 uppåtriktade, 3 nedåtriktade. Det nedersta kronbladet har en påslik sporre. Sporren grönaktigt gulvit. 5 gröna foderblad. Foderblad med bakåtvikt, platt sporreflik. 5 ståndare. Pistill uppbyggd av 3 hopvuxna fruktblad. Blommorna i bladvecken.
  • Bladen: Äggrunda-smalt hjärtlika (hos ängsviolen smalt hjärtlika, hos norrlandsviolen bladet 2 ggr längre än brett), naggade, glänsande. Stiplerna smalt äggrunda och glest tandade.
  • Frukten: Kapsel som öppnas med 3 tänder.
  • Växtplats: Ängsviol: Backar, ängsbackar, torrängar, renar, öppna friska skogar, lundar, lövängar, hällmarksängar, högre upp stenstränder. Norrlandsviol: Friska skogar, torra lundar, stenig mark, brand- och hyggesytor, skogsbryn, strandskogar, åssluttningar, torra ängar och strandbrinkar.
  • Blomningstid: Ängsviol: Maj–juni. Norrlandsviol: Juni–juli.

Hundviolen indelas i två underarter: ängsviolen (ssp. canina) och norrlandsviolen (ssp. ruppii). Underarterna skiljer sig från varandra genom utbredningen, växtplatserna och utseendet. De kan hybridisera och producerar då en fortplantningsduglig avkomma. Det är för den skull man har valt att anse dem vara samma art. Hundviolen hybridiserar också med en rad andra violarter. Hundviolen är vanlig på öppna ljusa områden såsom skogsbryn och vägrenar.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page