© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Jättebalsamin

Impatiens glandulifera

  • Familj: Balsaminväxter – Balsaminaceae
  • Växtform: 1-årig ört.
  • Höjd: 1-2 m. Stjälken i det närmaste oförgrenad, ihålig, saftig, ofta rödaktig.
  • Blomma: Zygomorf, 2,5-4 cm lång. Kronblad 5, mörk- eller ljusröda eller vita, de 4 nedersta hopväxta två och två. Foderblad 3, det nedersta en säckformad, smal, nedåtböjd sporre med samma färg som kronbladen. Ståndare 5, ståndarknapparna sammanvuxna. Pistill med sammanvuxna fruktblad, med 1 stift och 5 märken. Blomställningen en upprätt klase med 5-12 blommor som utgår från bladvecken.
  • Blad: De nedersta bladen motsatta, de översta oftast i en krans med tre blad. Bladen skaftade, vid basen stora körtlar. Bladskivan oval-äggrund, tjock, spröd, finsågad (30-45 par tänder).
  • Frukt: 5-rummig kapsel som öppnar sig explosionsartat då den är mogen och sprider sina frön vida omkring.
  • Växtplats: Gårdsplaner, trädgårdar, renar, skogsbryn, bäckkanter, diken och skräpmarker. Även odlad som prydnadsväxt.
  • Blomningstid: Juni-september(-oktober).

Balsaminväxtfamiljen härstammar från tropikerna och representeras i Finland och i Europa av en enda naturligt förekommande art, springkorn (I. noli-tangere). Från två-tretusen meters höjd på västra Himalayas sluttningar har det emellertid invandrat en art som gjort sig hemmastadd hos oss: den ståtliga jättebalsaminen. Många anser att den gjort sig litet väl hemmastadd, eftersom den snabbt spritt sig till bebyggda områden i södra Finland och det finns uppgifter om att den skulle hålla på att etablera sig också i naturen.

Jättebalsaminen inledde sin rymmarstråt från trädgårdar där den används som prydnadsväxt. Eftersom den är lättskött och ståtlig blev jättebalsaminen en mycket populär prydnad på många gårdar. Den respekterar emellertid inte blombänkens gränser utan sprider sig som den vill. Växtens klubbformade kapsel öppnar sig explosionsartad vid minsta beröring och slungar iväg fröna långt från moderväxten. De tidigaste uppgifterna om förvildningen av arten härstammar från 1970-talet, men först på 1990-talen har den börjat sprida sig kraftigt, så ännu bär den på något av nyhetens behag. Jättebalsaminen är känd i Mellaneuropa som ett besvärligt ogräs som växer manshögt i stora, täta bestånd längs flodstränderna. De närmaste åren får visa om jättebalsaminen blir en landsplåga också i Finland. Tack vare att den är ettårig och känslig för frost såväl på våren som hösten sprider den sig troligen ändå inte så långt norrut i Finland.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page