© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Jordreva

Glechoma hederacea

  • Familj: Kransblommiga – Lamiaceae (Labiatae)
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 5–30 cm.
  • Blomma: Krona blåviolett eller blå, zygomorf, 2-läppig. Överläpp kort, platt, underläpp 3-flikad med mörka teckningar. Foder svagt 2-läppigt, hårigt. 4 ståndare. Pistill uppbyggd av sammanväxta fruktblad, 2-talig. Blommor i grupper på 3–8 i bladvecken.
  • Bladen: Vintergröna, skaftade, ofta rödskiftande. Bladskivor nästan runda-njurlika eller brett hjärtlika, tandade, ovan korthåriga, under oljeglandler. Bladen motsatta.
  • Frukten: Gulbrun klyvfrukt med 4 delfrukter.
  • Växtplats: Lundartade fuktiga skogar och busksnår; även som prydnadsväxt, odlingsrest eller -rymling på gårdsplaner, trädgårdar, ruderatmarker och andra ställen nära bosättning.
  • Blomningstid: Maj–juni.

Till jordrevans släkte Glechoma, hör endast några få arter. Jordrevan är flerårig, slingrande och starkt doftande. Den sprider sig med sina utlöpare och bildar stora bestånd. Jordrevan torde hos oss vara ursprunglig endast på Åland, i Skärgårdshavet och sydvästra Finlands kustområde. Naturliga växtplatser är lundkärrsartade och lundartade strandskogar och strandsnår.

Jordrevan har odlats som prydnadsväxt i trädgårdar och vid husväggar redan på 1800-talet. Senare har den spritt sig till inlandet med människans hjälp. Numera ser man den vid sommarstugor och på gräsmattor. Dess blad och blommor kan användas bl.a. som vinkrydda.

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page