Physalis peruviana Physalis peruviana Physalis philadelphica

© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Judekörs

Physalis alkekengi

  • Familj: Potatisväxter – Solanaceae
  • Växtform: Flerårig ört. Horisontell jordstam.
  • Höjd: 25-60 cm. Ofta oförgrenad, gleshårig.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk. Krona gulvit, sambladig, stjärnartad, 5-flikig, 15-20 mm bred, hårig på utsidan. Foder sambladigt, 5-flikigt, först klockartat och grönt, efter blomningen utvidgas det och täcker bäret, slutligen 25-50 mm långt, uppblåst, gulrött. Ståndare 5, ståndarknapparna sammanvuxna med kronbladets rör. Pistill sambladig med 1 stift och 2 märken. Blommorna hänger enstaka i bladvecken.
  • Blad: Strödda eller motsatta, skaftade. Bladskiva brett äggrund, vanligen med killik bas, helbräddad-glest tandad med stora tänder, glest korthårig.
  • Frukt: Rött, runt, ca 15 stort bär.
  • Växtplats: Gårdsplaner, trädgårdar, skräpmark.
  • Blomningstid: Juli-augusti.

Judekörs kallas också på grund av sitt säregna utseende japansk lykta. Från de obetydliga vita blommorna utvecklas under sommaren ett saftigt, körsbärslikt bär. Samtidigt växer fodret till sig och bildar slutligen ett löst orangerött hölje runt, genom vilket man kan skymta det rödaktiga bäret. Onekligen kommer man att tänka på en papperslykta med ett svagt, rött ljus som brinner inuti!

Judekörs är hos oss en prydnadsväxt som nu och då sprider sig från de ställen där de odlas, närmast i de sydvästra delarna av vårt land där klimatet är som mildast. Växten har använts inom folkmedicinen för i första hand njur- och urinvägsbesvär. Detta baserar sig troligen på den s.k. signaturläran, d.v.s. en tro på att läkeväxterna liknar det organ som de kan användas för att bota. Judekörsets frukter påminner kanske också avlägset om en urinblåsa. Någon läkande effekt har den emellertid inte. Även om det inte är någon direkt nytta med att äta bären, är det inte heller skadligt. Det kan ändå inte rekommenderas eftersom bär som ännu inte är fullmogna innehåller giftet solanin. Det finns heller ingen särskild anledning varför man skulle äta bäret, de som smakat beskriver smaken som syrlig, bitter eller t.o.m. motbjudande.

Ibland kan man i närheten av soptippar och på skräpmark stöta på en bekant från fruktdisken, nämligen kapkrusbär (Physalis peruviana), som också är känd under namnen ananaskörsbär, fysalis, guldbär och physalis. Bladen hos den här judekörssläktingen från Sydamerika har hjärtformad bas, kronan är gulskiftande och fodret som täcker det orangefärgade bäret har en anspråkslös gulbrun färg.

Andra arter i samma familj
Träd och buskar i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page