Dactylorhiza fuchsii Dactylorhiza fuchsii

© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Jungfru Marie nycklar

Dactylorhiza maculata

  • Familj: Orkider – Orchidaceae
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 20–50 cm. Stjälk upprätt, oförgrenad, tät.
  • Blomma: Zygomorf, ca. 1,5 cm bred, mörkt purpurröd–ljusröd–vit med mörka teckningar. 6 hylleblad varav ett specialiserat till läpp som bred, vanligen grunt 3-flikig och vid basen har en ca. 7 mm lång sporre. Sidoflikar rundade, vanligen något större än mittfliken. Ståndare och pistill sammanväxta till en könspelare. 1 funktionerande ståndare och 2 märken. Blomställningen en tät, axlik klase.
  • Bladen: Oskaftade med parallellnervatur. Lägsta blad omvänt äggrunda; ovan mörkfläckiga, under blå- eller gråaktiga. Översta blad små, smalt elliptiska. Skillnaden i bladens form är stor.
  • Frukten: Kapsel med stoftartade frön.
  • Växtplats: Myrkanter, skogskärr, försumpade sänkor i moskogar, kärrängar, stränder; fjällbjörkskogar och kalfjällets lägre belägna delar.
  • Blomningstid: Juni–augusti.

Jungfru Marie nycklar kallas även Jungfru Marie hand och är en av Finlands allmännaste orkidéer. Den har fått sitt namn av rotknölen vars form setts som Jungfru Marias händer knutna i bön. Jungfru Marie nycklar varierar mycket i utseende och den är anpassningsbar. Den växer på många olika växtplatser ss. i friska skogar, lundar, skogskärr och myrar.

Jungfru Marie nycklars surhet kan variera. Man skiljer den från den närstående arten skogsnycklar (D. fuchsii) genom att den senare har läppen indelad i tre djupa, lika breda flikar.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page