Polygala comosa Polygala comosa Polygala comosa

© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio, Kari Pihlaviita. All rights reserved.

Jungfrulin

Polygala vulgaris

  • Familj: Jungfrulinsväxter – Polygalaceae
  • Växtform: Flerårig ört. Jordstammen förgrenad.
  • Höjd: 10–25 cm. Flera stjälkar. Stjälken uppåtstigande-nästan upprätt, i regel oförgrenad, något träaktig vid basen, hårig.
  • Blomma: Zygomorf, 6-8 mm lång. Kronan i regel blå, sällan blåviolett, rosenröd eller vit, sambladig vid basen, rörlik, 3-flikig; de översta flikarna rundspetsade, den nedersta köllik, flerflikig i spetsen. 5 foderblad, de inre 2 stora, klart längre än kapseln, kronbladslika, nätnerviga, de yttre 3 blåskiftande-gröna, korta, smala. 8 ståndare i två grupper. Pistillen sambladig, 1 stift, 2 märken. Blomställningen en rätt gles toppklase med 10-30 blommor, förblad faller av tidigt.
  • Blad: Strödda. Bladskivan lansettlik-avlång, helbräddad, hårig. Under blomningen är stjälkens nedre del bladlös.
  • Frukt: Hjärtformad, platt, 2-delad kapsel, hinnkantad på bredden.
  • Växtplats: Åkrar, ängar, betesmark, vägrenar, steniga kullar.
  • Blomning: Juni-juli.

Jungfrulin är hotad och fridlyst i hela landet förutom Åland.

Jungfrulin som växer på torra åkrar och ängar väcker uppseende med sina vackra blå blommor. Botanikern kan komma att tänka på ärtväxternas blommor, även om släktskap inte föreligger. De fungerar ändå på samma sätt – bara en stor och tung insekt – som en humla eller ett bi – kan böja ner den rännliknande spetsen hos det nedersta kronbladet så att rutten till nektarn öppnas. Samtidigt kommer den åt ståndarna och pistillerna, och pollinering kan ske. Jungfrulin har två andra helt små kronblad, och de stora kronbladsliknande sidoflikarna är i själva verket foderblad. I regel skyddar foderbladen knoppen och kronbladen lockar till sig pollinerare, men hos jungfrulin är arbetsfördelningen delvis en annan.

Hos oss växer jungfrulin på Åland. Den finns också i Åbo skärgård, men fastlandets förekomster torde redan ha försvunnit. Växten finns också i Sordavala bakom östgränsen, men åtminstone tillsvidare har den inte påträffats på ängar i östra Finland. På fastlandet finns ännu en del förekomster av den nära släktingen rosettjungfrulin (P. amarella), vars blommor är mindre och som har en tydlig bladrosett vid basen. På Åland kan jungfrulin också förväxlas med toppjungfrulin (P. comosa), vars blommors förblad sitter kvar länge, de kronbladslika foderbladen är i regel högst så långa som kapseln och oftast klart blåröda.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page