© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Källarv

Stellaria alsine

  • Latinsk synonym: Stellaria uliginosa
  • Familj: Nejlikväxter – Caryophyllaceae
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 10–20 cm. Stjälk vek-uppstigande, skör, mjuk, fyrkantig, kal.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk, 3–5 mm bred. 5 vita kronblad (ca. 2 mm långa). Kronblad djupt kluvna (kronan ser ut att bestå av 10 blad). 5 fria kala foderblad (ca. 3 mm långa). Många ståndare. Pistill uppbyggd av 3 hopvuxna fruktblad. Blomställningen ett tvåsidigt knippe.
  • Bladen: Smalt äggrunda, tjocka, kala och blågröna. Bladkanten gleshårig vid basen. Bladen motsatta.
  • Frukten: Gulgrön kapsel som öppnas med 6 tänder.
  • Växtplats: Källkanter, källflöden, ängs- och åkerdiken med källvatten, skogskärr och fuktiga skogsvägar.
  • Blomningstid: Maj–juli.

Källarven är en flerårig källväxt som växer nedliggande eller uppstigande. Den blommar utmed hela sommaren med små blommor (kronbladen är kortare än fodret). Arten förekommer på källvattenpåverkade mossfläckar. Den har hittat nya växtplatser i diken vid åkrar och ängar. Källarven är regionalt utrotningshotad.

Källarven påminner i viss mån om sumparven (S. crassiflora). Källarvens blad är emellertid tjockare och blågröna. Dessutom förefaller källarvens blommor att utvecklas ur bladvecken.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page