Lotus tenuis Lotus tenuis Lotus tenuis

© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Käringtand

Lotus corniculatus

  • Familj: Ärtväxter – Fabaceae (Leguminosae)
  • Växtform: Mångårig ört.
  • Höjd: 10–40 cm.
  • Blomma: Gul, zygomorf. Krona med breda vingar och segel, kölens spets lång, uppböjd, ofta mörkt violett. Foder klocklikt, glest hårigt. Tio ståndare varav 9 sammanväxta och en fri. Pistill entalig. Blomställningen en långskaftad flock med 2–6 blommor, utgår från bladvecket.
  • Bladen: Oskaftade. Parbladiga med uddblad, 2par småblad. Småblad omvänt äggrunda-ovala.
  • Frukten: Utstående, brun balja.
  • Växtplats: Ängar, betesmarker, vägkanter, tallåsar, havsstränder, hamnar.
  • Blomningstid: Juni–augusti.

Till käringtandens släkte hör ett- och fleråriga örter och buskartade växter. De flesta arterna hittas i medelhavsområdet. Käringtanden varierar mycket i utseende och det finns ett flertal raser i Finland.

Käringtanden har ett tuvbildande, krypande växtsätt och den har en huvudrot som tränger djupt ner i marken. Käringtandens blad ser ut som om de vore trefingrade och hade stipler. Stiplerna är dock det basala bladparet. Vid en ytlig titt kan man förväxla käringtanden med gulvial (Lathyrus palustris) men den senare har dock uddbladet omvandlat till klänge.

Käringtanden har olika variationer även i Finland, bl.a. var. sativus , var. maritimus och var. corniculatus.

Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page