© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio, Kari Pihlaviita. All rights reserved.

Kärrspira

Pedicularis palustris

  • Familj: Snyltrotsväxter – Orobanchaceae
    (tidigare Flenörtsväxter – Scrophulariaceae)
  • Växtform: 2-årig ört. Halvparasit.
  • Höjd: 20–80 cm.
  • Blomma: Zygomorf, 15–22 mm lång. Röd, ibland gulvit, 2-läppig krona med långt rör. Underläpp 3-flikig. Fem sammanväxta foderblad. Foder 2-läppigt, otydligt flikigt. 4 ståndare. Pistill uppbyggd av 2 fruktblad. Blomställningen ett långt, nedtill glest, ax.
  • Bladen: Rosettblad långskaftade. Bladskiva trekantig, 2 ggr. flikig. Mellanblad oskaftade, äggrunda-linjära, parflikiga, flikarna tandade eller flikiga. Bladen strödda.
  • Frukten: Brun oval kapsel.
  • Växtplats: Kärrspiran växer på strandängar, tillandningsmark, sidvallar, kärrängar. Höstspiran växer på svämstränder vid hårdbottnade sjöar, myrbården vid små sjöar och tjärnar. Nordspiran växer på näringsrika myrar, i norr även på svämstränder och -ängar.
  • Blomningstid: Juni–augusti.

Kärrspiran är en två-årig, nästan kal, rödbrunaktig halvparasit. Den suger näring ur grannväxternas rötter. Kärrspiran indelas i Finland i tre underarter som skiljs på utbredning och blomningstid.

Kärrspiran (ssp. palustris) är lågvuxen (20–40 cm), grov och rikt förgrenad. Av de tre underarterna har denna de största kronorna (18–22 mm långa) och den blommar i juni-juli. Den växer på svämmarker i södra och mellersta Finland. Nordspiran (ssp. borealis) är även den lågvuxen (20–30 cm), oförgrenad eller något förgrenad. Den förekommer i norra och mellersta Finland. Kronan är ca 15 mm lång och den blommar i juli. Höstspiran (ssp. opsiantha) är rikt förgrenad och högvuxen (30–80 cm). Den styva, tunna stjälken förvedas och står upprätt genom vintern. Höstspiran förekommer i södra och östra Finland såspm kärrspiran men dess blommor är små (kronor 14–17 mm långa) och blomningen påbörjas i slutet av juni. Höstpiran är regionalt hotad.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page