Hanblomma

© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Kattfot

Antennaria dioica

  • Familj: Asterväxter – Asteraceae (Compositae)
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 5–30 cm.
  • Blomma: De mycket små rörformiga blommorna bildar korgar som i sin tur är samlade till en kvast i stjälkens topp. Till färgen är de vita eller ljusröda. Han- och honblommorna befinner sig i olika växtindivider (tvåbyggare). Fem ståndare. Pistill 2-talig. Korgar samlade i en gles kvast eller gyttring.
  • Bladen: Rosettblad omvänt äggrunda med trubbig spets. Mellanblad smalare, elliptiska.
  • Frukten: Gråbrun, oval nöt.
  • Växtplats: Torra växtplatser, hedar, berghällar, torrängar och renar.
  • Blomningstid: (Maj–)Juni–juli.

Kattfötterna (Antennaria spp.) är fleråriga, vanligen filthåriga örter med tydlig basalrosett och korgarna samlade i grupper i stjälkens topp. De är huvudsakligen från svala områden och bergstrakter. De flesta arterna hittas i Nordamerika. ‘

Kattfoten växer i mattlika bestånd på ljusa, torra hedar och hällmarker. Den utvecklar rotslående bladrosetter från sin slingrande jordstam. Från bladrosetterna bildas följande år blomstjälkar. Kattfotens bladundersidor och stjälk är tätt vitludna vilket ökar det tasslika intryck blomkvastarna ger.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page