© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio, Miia Korhonen. All rights reserved.

Kaukasisk jättefloka

Heracleum mantegazzianum

  • Familj: Flockblomstriga växter – Apiaceae (Umbelliferae)
  • Växtform: 2-årig eller en gång blommande flerårig ört.
  • Höjd: 150–300 cm. Stjälk stadig, till och med 10 cm bred, upprätt, nedifrån rödfläckig och styvhårig.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk, i blomställningens utkanter även zygomorfa blommor, ca. 1 cm breda. 5 vita, fria kronblad. Foderblad tillbakabildade. 5 ståndare. Pistill uppbyggd av 2 fruktblad. Blomställningen en sammansatt flock. Allmänt svepe vissnar tidigt. Småflockarnas svepen (50–100 st blad) kvarsittande.
  • Bladen: Strödda, skaftade. Bladskivor parbladiga, flikiga och tandade. Slidlik bladbas.
  • Frukten: Klyvfrukt, som delas i 2 delfrukter, brett omvänt aggrunda 9–11 mm.
  • Växtplats: Gårdar, vägkanter, kulturmarker, trädesmarker.
  • Blomningstid: Juli–september.

Den kaukasiska jätteflokan är en tvåårig, en gång blommande, uppifrån nästan kal flockblomstrig växt. Denna stora växtart infördes till Finland i slutet av 1800-talet som prydnadsväxt i bruksmiljöer och vid herresäten. Den har från dessa ställen spritt sig till ödetomter och vägkanter och liknande ställen. Man har infört en del andra jätteflokor till Finland också, och hela denna grupp väntar ännu på en systematisk namn- och släktskapsutredning.

Man påträffar emellanåt en ännu större art som prydnadsväxt, jättebjörnflokan (H. persicum), som kan bli ända upp till 350 cm hög. Den är en perenn och dess blad har vanligen 7 bladskivor (kaukasisk har 5). Den kaukasiska jätteflokan är giftig. Om man vidrör den med oskyddade händer kan man få utslag som påminner om brännskador.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page