Hylotelephium ewersii

© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Kaukasiskt fetblad

Phedimus spurius

  • Lat. synonym: Sedum spurium
  • Familj: Fetbladsväxter – Crassulaceae
  • Växtform: Flerårig ört. Bildar mattlika bestånd.
  • Höjd: 7-15 cm. Stjälken liggande-uppåtstigande, rotslående.
  • Blomma: Kronan radiärsymmetrisk, ljusröd (sällan vit), ca 1-1,5 cm bred; 5 kronblad, 10-12 mm långa. 5 foderblad. 10 ståndare. Pistillen fribladig, 5 pistiller. Blomställningen glest, flockliknande knippe.
  • Blad: Motsatta, kort skaft-utan skaft. Bladskivan äggrund-oval-rombartad, platt, köttig, kal, trubbtandad vid spetsen, fransad kant.
  • Frukt: Kapsel med flera frön, 5 tillsammans.
  • Växtplats: Hällmark, murar, branta stränder.
  • Blomning: Maj-juni.

Till fetbladens släkte hör ca 600 arter, varav åtta är ursprungliga i Finlands natur. Många av arterna är populära stenpartiväxter och hos oss odlas 45 arter eller sorter som perenner, även om många av dem är sällsynta. En del av arterna som odlas här påträffas mycket ofta som odlingsrester eller odlingrymlingar utanför trädgårdarna. Man har inte fäst lika mycket uppmärksamhet vid dessa rymlingar som vid de ursprungliga arterna, men de första omnämnandena av förvildade fetbladsväxter är ändå från sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talet.

Som namnet antyder härstammar kaukasiskt fetblad från Kaukasien, där den växer på skuggiga och näringsrika bergväggar. Den torde för tillfället vara den vanligaste fetbladsarten i finländska trädgårdar. Utanför trädgårdarna påträffas den på södra Finlands hällmarker. Ursprungligen har kaukasiskt fetblad ljusröda blommor, men hos odlade sorter kan de även vara vita eller mörkröda. Fjärilar, bin och humlor tycker om den föda växten erbjuder, och den är känd för att locka till sig fjärilar synnerligen effektivt. Mongoliskt fetblad (Hylotelephium ewersii) är en annan låg stenpartiväxt med röda blommor som odlats länge hos oss och som även den påträffas som odlingsrymling. Den hör ursprungligen hemma i Mellersta Asiens bergskedjor och i Finland håller den sig något längre söderut än kaukasiskt fetblad.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page