Agrostemma gracilis Agrostemma gracilis Agrostemma gracilis

© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Klätt

Agrostemma githago

  • Familj: Nejlikväxter – Caryophyllaceae
  • Växtform: 1-årig ört
  • Höjd: 30–60 cm. Stjälk upprätt, ogrenad, hårig.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk. Den purpurröda kronan består av fem 2–3,5 cm långa, oflikade kronblad. Foderblad 5, längre än kronbladen, hopvuxna vid basen, linjära. Ståndare vanligen 10. Hopvuxna fruktblad 5. Blommor enstaka i ändan av stjälken.
  • Blad: Motsatta. Blad oskaftade, hopvuxna vid basen. Bladskiva 2–13 cm lång, linjär, spetsig och hårig.
  • Frukt: Äggformad kapsel inne i foderröret, öppnar sig i 5 kapseltänder.
  • Växtplats: Rågfält och trädor, torra renar, skräpmark, järnvägar, hamnar.
  • Blomningstid: Juni–juli.

Klätt var tidigare ett rätt vanligt ogräs på rågfälten i den sydvästra skärgården. På andra håll i Finland förekom den som tillfällig invandrare, men kunde då förekomma ganska rikligt, speciellt på åkrar sådda med rysk havre. Markbearbetningen gynnade den ettåriga klätten, och arten torde åtminstone delvis ha övervintrat bland utsädet. Under de senaste hundra åren är det antagligen de ändrade odlingsmetoderna som gjort att arten försvann helt och hållet under 1960-talet. Nuförtiden förekommer en viss nyinvandring, och man kan hitta sporadiska förekomster av klätt i hela Finland, med undantag av Norra Lappland, längs järnvägar, i hamnar, på torra renar och på skräpmark. Litet tur måste man ändå ha för att hitta den, det är många ivriga amatörbotaniker som ännu inte fått möjlighet att beundra klätten i naturen.

Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page