© Jorma Karjalainen

© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio, Jorma Karjalainen. All rights reserved.

Klockljung

Erica tetralix

  • Familj: Ljungväxter – Ericaceae
  • Växtform: Flerårigt ris.
  • Höjd: 10–20 cm. Stjälken uppåtstigande-upprätt, vedartad, yngre grenar håriga.
  • Blomma: Kronan klocklik, ljusröd, 5-9 mm lång, sambladig, grunt 4-flikig. 4 glandelhåriga foderblad. 8 ståndare. Pistillen sambladig, 1 märke. Blomställningen en flock med få blommor, blommorna slokande, doftande.
  • Blad: Sitter i kransar om fyra, utan skaft, under blomställningen liggande mot stjälken, annanstans utstående, övervintrande. Bladskivan barrliknande, glandelhårig, grågrön, helbräddad, med nedvikt bladskaft.
  • Frukt: Hårig kapsel som skyddas av kronan.
  • Växtplats: Myrar, gungflyn vid skogstjärnar.
  • Blomning: Augusti.

Klockljung är synnerligen utrotningshotad och fridlyst i hela landet.

Ljung (Calluna vulgaris) är ett typiskt ris i våra moskogar och alla torde känna till arten, men få har ens hört om en annan ljungart som växer hos oss. Klockljung har gett sitt namn åt hela ljungväxternas familj (Ericaceae). Släktet har över 500 arter, varav största delen växer på Kapområdet i Sydafrika, vissa påträffas i Afrikas tropiska bergsområden och runt Medelhavet medan en handfull kan hittas också längre norrut i Europa. Hos oss är klockljung verkligt ovanlig: man känner bara till en enda förekomst, i Kuhmo på ca 700 kilometers avstånd från följande förekomst. Här har arten vuxit vid kanten av en skogstjärn troligtvis ända sedan den värmeperiod som följde på den senaste istiden. Antagligen har den tidigare funnits i Tavastland, och ett par osäkra rapporter om kortlivade förekomster på Åland och Finska vikens östra kust finns också. Arten torde vara en relik från ett mer gynnsamt klimat, eftersom klockljung tycker om fukt och milda vintrar, det vill säga havsklimat. På sitt huvudsakliga utbredningsområde i västra Europa är arten en vanlig art på hedarna även om den hotas av övergödningen på många platser. Finlands enda förekomst hotas främst av förändringar i livsmiljön. Växtplatsen fredades redan på 1970-talet, men mycket arbete krävs fortfarande för att skydda hela förekomsten och dess livsmiljö.

Den tunnliknande kronan, det kortare gröna fodret och frökapseln som öppnas på olika sätt gör det lätt att skilja åt klockljung och ljung (Calluna vulgaris). Klockljungens blad är barrliknande linjära medan ljungens snarast är fjällaktiga. Bladens klibbiga glandelhår fick Charles Darwin som utvecklade evolutionsteorin att misstänka att klockljungen är en köttätande växt – men antagligen är det snarast så att arten med deras hjälp försöker undgå att själv bli uppäten.

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page