© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio, Kari Pihlaviita. All rights reserved.

Korallrot

Corallorhiza trifida

  • Familj: Orkider – Orchidaceae
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 10–25 cm.
  • Blomma: Zygomorf, ca 1 cm, gulvit–brun med kort, vitaktig läpp. Saknar sporre. Könspelare (gynostemium) bestående av en fungerande ståndare och två fungerande märken sammanvuxna med omvandlade könsorgan. Blomställningen ett glest ax.
  • Bladen: 1–3 slidlika och klorofyllösa blad.
  • Frukten: Oval kapsel med stoftartade frön.
  • Växtplats: Skogskärr, fuktiga försumpade skogar.
  • Blomningstid: Juni–juli.

I skogskärr och sumpiga skogar kan man hitta denna ofta nästan helt klorofyllösa art. Såsom skogfrun och nästroten är den beroende av sin svampsymbiont för näring. Korallroten är dock mer självständig. Tidvis kan den vara ganska grön och har då möjlighet till fotosyntes. Arten har en korallik jordstam som är infiltrerad med svamphyfer. Korallrotens blommor självpollineras vanligen och fruktbildningen är därför oftast god.

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page