© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio, Kari Pihlaviita. All rights reserved.

Kråkbär

Empetrum nigrum

  • Namnet också: Kråkris
  • Familj: Ljungväxter – Ericaceae (tidigare Kråkrisväxter – Empetraceae)
  • Växtform: Flerårig dvärgbuske.
  • Höjd: 10–30 cm.
  • Blomma: Mycket liten, 3-talig. Kronblad endast 1,5 mm långa, röda. Tre violetta 1,5 cm långa ståndare. Sambladig pistill uppbyggd av 2–9 fruktblad. Blommorna i bladvecken.
  • Bladen:Vintergröna. Bladskivor 3–7 mm långa, barrlika med nedvikta kanter, ihåliga. Undersidan vit och hårig.
  • Frukten: Glänsande svart och saftig bärliknande stenfrukt.
  • Växtplats: Torra moskogar, sandmarker, havsstränder, hällar, karga tallmossar. I norra Finland även friska och lundartade moskogar samt fjällhedar.
  • Blomningstid: April–juni.

Kråkbärssläktet omfattar högst 6 arter. Släktnamnet Empetrum betyder “på hällmark växande”. I Finland förekommer två underarter av kråkbär, ssp. nigrum som är den förhärskande i Södra och Mellersta Finland och nordkråkbäret, ssp. hermaphroditicum, som är den vanliga i Norra Finland.

Det vanliga kråkbäret är oftast en tvåbyggare med han och honblommor i skilda växter medan nordkråkbäret har tvåkönade blommor. Den nordliga underarten ger oftast mera bär än den sydliga och bären smakar också bättre. Nordkråkbäret har mörkare gröna blad, tätare skott och torra ståndare som sitter kvar på bäret.

Kråkbäret har varit ett viktigt nyttobär i Lappland, speciellt vintertid. Man har använt det inom folkmedicinen men också som färgväxt. Dessutom har man gjort borstar och kvastar av den och använt den som bränsle.

Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page