© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Krollilja

Lilium martagon

  • Familj: Liljeväxter – Liliaceae
  • Växtform: Flerårig ört med underjordisk lök.
  • Höjd: 70–150 cm. Stjälken styv, oförgrenad, mittersta delen bladförsedd, hårlös-hårig, grön-violett.
  • Blomma: Kronan radiärsymmetrisk, blåröd-mörkröd, (sällan vit), ca 4-5 cm bred. Kronblad 6 i två likadana kransar, med nedvikt kant, blåröd-eller brunprickiga. Ståndare 6. Pistillen sambladig, 1-talig, 3 vid basen sammanvuxna stift. Blomställningen klase med 5-10(-20) blommor, blommorna hänger nedåt.
  • Blad: Vid basen i kransar med 4-9 blad, i toppen strödda. Skivan oval-omvänt äggrund, platt, parallellnervig, helbräddad.
  • Frukt: Omvänt äggrund, 6-kantig kapsel med 3 frörum.
  • Växtplats: Gårdar, parker, trädgårdar, skogsbryn, lövskog. Prydnadsväxt, rätt ofta odlingsrest eller förvildad.
  • Blomning: Juli-augusti.

Krolliljans naturliga utbredning täcker stora områden i Eurasien, och sträcker sig till Estland och i norr till mellersta Ural. Dessutom har arten en lång historia som trädgårdsväxt: i Sverige kan den ha varit känd redan på medeltiden, och hos oss från 1800-talet. Krolliljan förvildas lätt och sprider sig från rabatterna till naturen, och den kan göra sig hemmastadd också i skogen bland vilda växter. Den förekommer på många håll i Finland, och att arten trivats på samma platser i årtionden visar att den klarar sig i vårt klimat.

Plantor som odlats från frön eller sidolökar kan under sin första sommar koncentrera sina krafter till ett enda, skedlikt blad. Senare utvecklar krolliljan en tät rosett på våren, och under sommaren förvandlas denna till bladkransar som är tydligt avskiljda från varandra. Efter midsommar öppnar sig blommorna vars färg varierar från violett till olika nyanser av vitt och rött, och dessutom har de ofta mörkare fläckar. Kronbladen med sin tydligt nedvikta kant gör blomman turbanlik, och enligt en tolkning skulle det här ha lett till att arten fått ett latinskt namn som kan härledas från ett ord för turban. Blommorna doftar bara på kvällen och natten – pollineringen sköts av svärmare, som suger upp nektar med sina långa sugsnablar medan de svävar på stället. Efter blomningen vänder sig blomskaften så att frökapseln står upprätt. Också på vintern då den vissnat håller stjälken frukterna ovanför snön. Då vinden får toppen att svaja kastas fröna mot frökapselns torra väggar, tills en tillräckligt stark vindpust får dem att falla ut.

Även brandliljan (L. bulbiferum) kan förvildas på samma sätt som krolliljan, men i mindre utsträckning och på platser som är mer påverkade av människan. Tigerliljan (L. lancifolium) är också en bekant prydnadsväxt, men den förvildas inte lika lätt.

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page