© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Krussyra

Rumex crispus

  • Synonym: Krusskräppa
  • Familj: Slideväxter – Polygonaceae
  • Höjd: 40–120 cm. Stjälk ofta röd, oförgrenad ända till blomställningen. Vinterståndare.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk, liten, ca. 3 mm, vanligen tvåkönad. Hylleblad i två trebladiga kransar. Yttre krans besående av små bakåtvikta eller något spärrande blad. Inre krans med runt trekantiga blad som har hjärtlik bas och är helbräddade. Dessa bildar fruktfoder. Vid bladens mittnerver stora gryn. Ibland har endast ett blad stort gryn och de två övriga saknar eller har små gryn. 6 ståndare. Pistill sambladig, 3-talig och med 3 stift. Blomskaftets (ca. 1 cm) led basalt. Blomställningen en sammansatt klase.
  • Bladen: Basala blad långskaftade och sträva på båda sidor. Bladskiva 4–5 ggr längre än bred, avlångt, smalt elliptisk med ganska tvär eller killik bas och starkt vågkantad, ibland utan vågor. Bladen strödda.
  • Frukten: Kastanjebrun vasst trekantig, 2,5 mm lång, glänsande nöt.
  • Växtplats: Stränder, åkrar, ruderatmarker och vägkanter.
  • Blomningstid: Juli–augusti.

Syrorna (Rumex) är växtsystematiskt en svår grupp, då arterna lätt korsar sig. Kännetecknen hos fodret runt de mogna fröna är nödvändiga att ha för artbestämningen.

Krussyran är en flerårig växt. Den hör till en grupp (sektion) inom sitt släkte som har tvåkönade blommor och fruktfoder som är längre än frukten. Arten trivs på havstränder nära tångvallar och fågelklippor där kvävets kretslopp är snabbt. Den sprids huvudsakligen med vattnet. Grynen på fruktfodret anses underlätta flytandet. Ibland lösgör vågorna fröplantor, som sedan kan rota sig på nytt. De krussyror som blommar sent på hösten, blir vinterståndare, såsom även andra syror med hård stjälk. De sprider sina frön på snön.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page