© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Läkevänderot

Valeriana officinalis

 • Synonym: Vendelört
 • Familj: Kaprifolväxter – Caprifoliaceae
  (tidigare Vänderotsväxter – Valerianaceae)
 • Växtform: Flerårig ört.
 • Höjd: 80–150 cm. Stjälk upprätt, förgrenad, fårad.
 • Blomma: Radiärsymmetrisk, något zygomorf, 2–3 mm bred. Krona blekviolett–vit, trattlik, vid basen något uppblåst, 5-flikig. Flikar ca. 1,5 mm långa med rund spets. Foder litet. 3 ståndare som sträcker sig utanför kronan. Pistill uppbyggd av sammanväxta fruktblad, 3-talig med 1 stift. Blomställningen ett sammasatt tätt knippe.
 • Bladen: Skaftade. Bladskivor parbladiga med 7–13 par småblad; ändfliken knappt större än sidoflikarna. Småblad tandade eller helbräddade. Bladen motsatta.
 • Frukten: Äggformad, 2–3 mm lång nöt med utstående hår på insidan och en pensel i spetsen.
 • Växtplats: Strandängar, åbrinkar, skogsbryn, trädesåkrar, övergivna vallar.
 • Blomningstid: Juni–juli.

Läkevänderoten är flerårig och hör hemma på mullrika ängsmarker. Dess ursprungliga växtplatser har uppenbarligen varit strandängar och åbrinkar varifrån den spritt sig till många av människan röjda områden. P.g.a. sina lugnande egenskaper har den använts inom medicinen. Doften lockar till sig hankatter.

Det är svårt att skilja läkevänderoten från den närstående flädervänderoten (V. sambucifolia) vars utbredning sträcker sig ända till Lappland. Läkevänderoten har i medeltal mindre blomma (under 3 mm) och fler par småblad (ofta fler än 8).

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj
Träd och buskar i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page