© Copyright: Bilder: Jorma Karjalainen. All rights reserved.

Lappkattfot

Antennaria villifera

  • Lat. synonym: Antennaria lanata
  • Familj: Asterväxter – Asteraceae (Compositae)
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 5–30 cm. Stjälken oförgrenad, rätt täthårig. Inga utlöpare, bildar tuvor.
  • Blomma: Växten är tvåbyggare (hon- och hanblommorna på skilda plantor), både han- och honplantor vanliga. Blommorna formar blomliknande blomkorgar som skyddas av holkfjäll. Strålblommor saknas; diskblommorna vita (honplantor) eller ljusröda (hanplantor), trattlika. 5 ståndare. Pistillen sambladig, 1 stift, 2 märken. Holkfjällen tegellagda, helt mörk-svartbruna eller med hinnlik spets, kanten fransig, ibland lansettlik och avsmalnande (honplantor), eller tungaktigt oval med rätt rund spets (hanplantor), vit-ljusbrun. Blomkorgar i 3-6 täta klusterliknande grupper, blomkorgarnas skaft korta.
  • Blad: I bladrosett vid basen och strödda längs stjälken. Rosettbladens bladskiva linjärt lansettlik-lansettlik, avsmalnande, täthårig på båda sidorna eller gleshårig ovantill. Stjälkbladens bladskiva smalt lansettlik, hos de översta en brun, lockig hårspets.
  • Frukt: Nöt med hårpensel i spetsen. Frön utvecklas sällan.
  • Växtplats: Kalfjällets hedar, ängar, branter, frostmark, snölegor.
  • Blomning: Juli-augusti.

Lappkattfoten är fridlyst i hela landet.

Att kattfot (A. dioica) är så bekant också för andra än botanikintresserade torde delvis bero på det träffande namnet. Få vet däremot att det i vår natur – beroende på hur man räknar – växer tre till fem andra kattfötter. De är obekanta eftersom de växer i fjällen i norra Lappland. De flesta av dem är ännu så sällsynta att de betraktas som utrotningshotade hos oss. Flest kattfotarter finns det i Nordamerika.

I Finland växer lappkattfot på storfjällen i Enontekis, uppe på kalfjället på ca 12 av fjällen. Många förekomster består ändå bara av några tiotal exemplar. Den förekomst som upptäcktes först är också den sydligaste, på Jehkatstunturi, norr om Saanafjället. Arten upptäcktes hos oss först 1912, vilket inte är så underligt: de här delarna av Lappland var ännu för hundra år sedan en avlägsen ödemark som få hade anledning att besöka. Med lite tur kan man råka på lappkattfoten i närheten av Halde fjäll, där den största förekomsten finns: ett par hundra exemplar utspridda på fem ar. Det lönar sig att leta efter arten på kalfjällets ängar, snölegor, frostmarker och särskilt runt bäckarna med smältvatten.

Lappkattfoten är inte så mycket större än den vanliga kattfoten, men bladen är större än hos samtliga kattfötter; upprätta, avsmalnande och trenerviga. Storleksskillnaden är betydande: rosettbladen hos lappkattfot är 3-7 cm långa, medan de andra arternas blad är högst ett par centimeter långa. Dessutom saknar den helt de utlöpare med vars hjälp dess släktingar bildar fläckvisa bestånd. Lappkattfotens blad påminner i storlek och form om norsknoppan (Gnaphalium norvegicum), och arterna kan vara svåra att skilja åt då de inte blommar.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page