© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio, Kari Pihlaviita, Per-Olof Wickman. All rights reserved.

Lappnycklar

Dactylorhiza lapponica

  • Familj: Orkidéer– Orchidaceae
  • Växtform: Flerårig ört. Rotknölarna djupt flikiga.
  • Höjd: 10–25 cm. Stjälken kantig, rätt mjuk, ihålig, mörkt rödbrun upptill.
  • Blomma: Zygomorf, purpurröd med mörkt mönster, ca 1-1,5 cm bred. 6 hylleblad varav ett utvecklats till läpp i två ringar. Läppen sitter nedtill i hyllet, med sporre, prickig, ljusare vid basen, 3-flikig i spetsen. Sporren högst lika lång som fruktämnet. Könspelare med i ståndare, 2 märken. Blomställningen ett glest ax med 5-15 blommor.
  • Blad: Strödda, saknar skaft, 2-3 st., blir gradvis mindre mot toppen. Bladskivan smalt oval-lansettlik-omvänt äggrund, med avsmalnande spets, parallellnervig, helbräddad, mörkgrön ovantill, med stora mörka fläckar, nedantill grågrön.
  • Frukt: Kapsel med stoftartade frön.
  • Växtplats: Kärr, myrar, invid bäckar.
  • Blomning: Juli.

Lappnycklar är utrotningshotad.

Orkidéerna är en av växtrikets största familjer: uppskattningarna om hur många arter den innefattar rör sig mellan 12.000 och 30.000. Vanligtvis förknippas orkidéerna med ett tropiskt klimat, men även hos oss är familjen väl representerad, vilket överraskar många. Hur många orkidéarter finns det då hos oss? Det exakta antalet är ännu något oklart. Man brukar tala om ett trettiotal arter, men det går att motivera en siffra som 35 eller ännu flera. Oklarheterna beror dels på att arterna är mycket rörliga, och dels på att hela artbegreppet går att diskutera. Särskilt handnyckelsläktet ger botanikerna gråa hår. Hela släktet och dess arter har uppstått först mot slutet av den senaste istiden och ännu senare. Då växterna i praktiken är “nyfödda” har det ännu inte uppstått så stora skillnader i fråga om utbredning, blomningstidpunkt eller pollineringssätt. Utan sådana hinder för korsning kan arterna inte hållas helt åtskilda, och skillnaderna mellan arterna kan inte vara särskilt tydliga och absoluta.

Lars Levi Laestadius, mer känd som predikant än botaniker, beskrev lappnycklar under namnet Orchis lapponica. Sedan dess har växtens syällning förändrats helt: efter flytten till handnyckelsläktet (Dactylorhiza) har den betraktats som sumpnycklar (D. traunsteineri), eller ibland rent av majnycklar (D. majalis) eller ängsnycklar (D. incarnata). Leastadius beskrev arten på basis av ett exemplar från svenska Lappland, men visst växer lappnycklar också på den fnländska sidan. Arten torde också förekomma i Kuusamo. Hos oss växer dessutom arten mossnycklar (D. sphagnicola) som påminner mycket om ängsnycklar, sumpnycklar och Jungfru Marie nycklar (D. maculata). Arten är inte särskilt känd, men den verkar vara sydlig till sin utbredning. Man kunde lätt ta den för en Jungfru Marie nycklar utan fläckar, med smala blad och med en läpp vars mönster endast består av prickar.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page