© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Lappspira

Pedicularis lapponica

  • Familj: Snyltrotsväxter – Orobanchaceae
    (tidigare Flenörtsväxter – Scrophulariaceae)
  • Växtform: Flerårig ört. Jordstammen krypande med utlöpare.
  • Höjd: 15–25 cm. Stjälken styv, oförgrenad, upptill dubbelsidigt gleshårig, rödbrun.
  • Blomma: Kronan zygmorf, gulvit, 12-15 mm lång, sambladig, 2 läppar, lång kronpip, rosenliknande doft. Övre läppen platt på sidorna, spetsen böjd brant uppåt; undre läppen 3-flikig, brant nedåtlutande, böjd åt sidorna. Fodret har 2 läppar, 5-flikigt, kalt. 4 ståndare. Pistillen sambladig, 1 stift. Blomställningen ett kort, ganska tätt toppax.
  • Blad: Strödda, utan bladrosett. Bladskivan smalt äggrund-linjär, rätt kal, tjock, parflikig, flikarna tandade.
  • Frukt: Äggformad, brun, ca 14 mm lång, sned kapsel med vass spets som öppnar sig på ena sidan.
  • Växtplats: Fjällhedar och -björkskogar, även skogshedar invid åar och bäckar.
  • Blomning: Juli-augusti.

Spirornas blommor ger pollinerande insekter ett verkligt problem att ta itu med. Lappspirans blomma har en undre läpp som är böjd långt åt sidan, så att en naturlig landningsplats för insekterna saknas. Bara de skickligaste insekterna kommer åt nektarn som väntar på botten av kronpipen. Ändå finns det bara i Lappland ett antal humlor som klarar av uppgiften, och lappspiran lockar till sig dem med hjälp av sin rosendoft. I Lappland finns få andra växter som utnyttjar insekternas luktsinne. Ändå producerar inte lappspiran särskilt många frön, men detta verkar inte stå i relation till ineffektiv pollinering. Antalet frön påverkas av de insektlarver som äter av fröna. Den effektivt tillbommade blomman har alltså inte nödvändigtvis utvecklats för att försvåra pollineringen, utan för att hålla dylika insekter borta.

De år då antalet skadedjur varit minst lyckas lappspiran föröka sig genom frön. De fåglar som rör sig på fjällområdena äter av fröna, och till exempel lappsparven och snösparven kan sprida växten över stora områden. Lappspiran är ändå alltid relativt lätt att hitta i norra Finland i nedre delarna av kalfjället, i fjällbjörksdungar och till och med barrskogsområden ända till Pello och Rovaniemi. Även om produktionen av frön misslyckas förökar sig arten vegetativt tack vare sin långlivade jordstam med många utlöpare, och den klarar sig bra i stabil miljö. Lappspiran är liksom andra spiror en halvparasit som sänder ut sugrötter till närbelägna växters rotsystem. I det här fallet är värdväxterna till exempel fjällbjörk och blåbär.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page