© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Luden johannesört

Hypericum hirsutum

  • Familj: Johannesörtsväxter – Hypericaceae
    (tidigare Clusiaceae (Guttiferae))
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 40-80 cm. Ofta mångstjälkig. Stjälk glest grenad, cylindrisk, grenad i toppen, täthårig.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk, t.o.m. 3,5 cm bred. Kronblad 5, ljusgula, med mörka glandler i spetsen, utan strimmor. Foderblad 5, spetsiga, med glandler vid kanten. Många ståndare som vuxit ihop i basen till tre knippen. Pistill sambladig med tre stift. Blomställning ett tätt, månggrenat knippe.
  • Blad: Motsatta, oskaftade eller ibland kortskaftade. Bladskiva oval-omvänt äggrund med spetsig bas, täthårig, med tydlig nervatur och med genomskinliga prickar men utan svarta prickar.
  • Frukt: Kapsel med tre frörum.
  • Växtplats: Enbuskagen, skogsbestånd, skogsbryn, renar.
  • Blomningstid: Juli-september.

Luden johannesört hör hemma i Europas tempererade zon, och i Finland begränsas dess utbredning till den sydvästra skärgården. Kanske det är därför som dess växtplatser hos oss är rätt otypiska: soliga och buskklädda moränkullar, särskilt på mindre holmar och i närheten av stränder på större öar – man skulle förvänta sig en mera typisk växtplats som t.ex. skuggiga, fuktiga ädellövskogar. Luden johannesört är kalkgynnad, men hos oss förekommer arten utanför de egentliga kalkstensområdena. Längre västerut, på Ålands huvudöar, kan man därför bra tänka sig att den skulle kunna hitta nya växtplatser. Ett fynd har kunnat bekräftas på fasta Finland, i södra Lojo, men andra potentiella platser för luden johannesört på fastlandet har inte aktivt inventerats. Som namnet säger är den ludna johannesörtens stjälk och blad håriga. Ytterligare kännetecken är stjälkens cylinderform, de spetsiga bladen och de körtelförsedda, sågade foderbladen.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page