© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Lundkardborre

Arctium nemorosum

  • Familj: Korgblomiga växter – Asteraceae (Compositae)
  • Växtform: 2-årig ört. Stadig rot.
  • Höjd: 100-250 cm. Stjälken förgrenad, sträv, korthårig.
  • Blomma: Blommorna bildar 3-4,5 cm breda blomliknande blomkorgar, skyddade av holkfjäll. Blomkorgens kantblommor saknas; diskblommorna purpurröda, rörformade. 5 ståndare. Pistillen har 1 stift, 2 märken. Holken nästan klotformad, spindelvävshårig som ung, kalnande. Holkfjällen tegellagda i många rader, långa, utåtriktade, smalt lansettlika, styva, gröna-rödprickiga, de flesta med rödgula krokar i spetsen. Blomkorgarna i kvast- eller klasliknande grupper, grenarna böjda, blomkorgarnas skaft 1-2 cm långa.
  • Blad: Strödda, med skaft. Bladskivan brett äggrund, hjärtformad bas, småtandad, nedantill grå filthår.
  • Frukt: Ganska platt, klart böjd, ljust gråbrun, svartbrokig, 6-9 mm lång nöt med korta gula krokhår i spetsen.
  • Växtplats: Lundar, skogsgläntor, lundängar, aldungar vid stranden, ibland vägrenar.
  • Blomning: Juli-september.

Lundkardborre är en starkt hotad art.

De finländska kardborrarna är vanligtvis mer eller mindre beroende av människans verksamhet, men lundkardborre växer i ljusa hasselsnår och frodiga aldungar i naturtillstånd. Artens hos oss rätt snäva utbredningsområde omfattar Åland och Houtskär i den sydvästra skärgården. På inlandet har bestånden minskat kraftigt eller försvunnit helt. Lundkardborren tål skugga bättre än våra övriga kardborrar, men trots detta hotas den mest av granskogen som breder ut sig och öppna platser som växer igen. I och med att skogsbeten blivit ovanliga och lövängarnas antal minskat har arten på flera ställen blivit hotad. Man har konstaterat att lundkardborre spridit sig även till vägrenar i gläntornas omedelbara närhet, och i vissa fall även till trädgårdar och åkerkanter. Artens stadigaste fotfäste i inlandet torde också nu finnas i trakten kring Houtskärs tätort. Nästan alla förekomster hos oss är mycket små; de omfattar bara några enstaka växter. Kardborrarna är huvudsakligen självpollinerande, så de kan ändå föröka sig. De enskilda plantorna är inte särskilt långlivade: bladrosetten växer ett eller ett par år innan växten blommar och dör.

Lundkardborre påminner om en storvuxen liten kardborre (A. minus): båda har blomkorgar formade till klasliknande grupper, istället för en jämn kvast. Lundkardborrens blombärande grenar är ändå nedåtböjda, och inte stelt spretande som hos liten kardborre. Lundkardborre har även en holk som i genomsnitt är större och mer äggformad. Blomkorgens enskilda blommor är ungefär lika långa som holkfjällen, men hos liten kardborre är de längre. Variation inom arterna ock korsningar försvårar identifieringen, och ibland har de betraktats som underarter till samma art. På lundkardborrens naturliga växtplatser torde det trots allt inte finnas andra kardborrar den kan förväxlas med.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page