© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Majsmörblomma

Ranunculus auricomus

  • Synonym: Majranunkel
  • Familj: Ranunkelväxter – Ranunculaceae
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 30–50 cm. Stjälkar många, upprätta, förgrenade, kala.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk, diameter 1–2 cm. Krona vanligen 5-bladig, gul, ofta ofullständigt utvecklad. Kronblad ofta av varierande storlek. Foder bestående av 5 håriga, ca. 5 mm långa blad. Många ståndare. Många fria pistiller. Blomställningen ett löst knippe.
  • Bladen: 4–6 långskaftade, vanligen kala lågblad. Bladskiva 3–5-flikad, flikarna flikade eller tandade. Mellanblad djupt flikade, smalt linjära och helbräddade eller sällan tandade.
  • Frukten: Luden hårig nöt med kort näbb.
  • Växtplats: Fuktiga och frodiga ängar, åkerrenar, fuktiga lundar, strandlundar och strandalskogar.
  • Blomningstid: Maj–juni.

Majsmörblomman är en perenn, giftig art som anses vara ursprunglig i Finland. Arten är mycket mångformig och man räknar med åtminstone 200 apomiktiska småarter i vårt land. Fröna utvecklas utan föregående befruktning. Arten kan därför se mycket olika ut i olika delar av dess utbredningsområde. Arten saknar emellanåt krona och dess blomning kan därför vara mindre uppseendeväckande än den ett par veckor senare blommande smörblommans (R. acris). Man skiljer arten från smörblomman på dess outvecklade blommor och på dess annorlunda blad.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj
Träd och buskar i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page