© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Mandelblomster

Saxifraga granulata

  • Synonym: Knölbräcka
  • Familj: Stenbräckeväxter – Saxifragaceae
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 15–40 cm.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk, 5-talig, doftande. Kronblad vita, 3–4 gånger längre än fodret. Fodret glandelhårigt. 10 ståndare och 2-talig pistill med 2 stift. Blomställningen vanligen en kvast. Blomskaften tätt glandelhåriga.
  • Bladen: Lägsta mellanblad långskaftade med nästan runda eller njurlika, stortandade och glest håriga bladskivor. Övre mellanblad nästan oskaftade, med killik bas, stortandade eller helbräddade. Bladen strödda.
  • Frukten: Tvårummig kapsel.
  • Växtplats: Torra klippsluttningar, torrängar, lövängar, betesängar, hamnar.
  • Blomningstid: Maj–juni

Bräckorna (Saxifraga) är låga, vanligen perenna örter. Släktet omfattar över 300 arter, huvudsakligen från norra halvklotets kalla områden och bergstrakter.

I Norden finns närmare 20 Saxifraga-arter. Många av dessa är sällsynta fjäll-, hällmarks-, och myrarter. Släktnamnet Saxifraga kommer från latinet och betyder bergbrytare. Mandelblomman är flerårig. Den är tydligt en kulturföljeslagare som gynnats av mänsklig verksamhet. Dess andra svenska namn, knölbräcka, kommer av att den bildar groddknoppar i rosett- och lågbladens bladveck. Dessa groddknoppar är artens övervintrings- och förökningsorgan.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page