© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Maskrosor

Taraxacum spp.

  • Familj: Cikoriaväxter – Cichoriaceae (Compositae)
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 5–60 cm.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk korgblomställning skyddad av holkfjäll, uppbyggd av talrika strålblommor. Krona gul, sambladig, tunglik, i spetsen 5-tandad. Kantblommor ofta röd- eller gråstrimmiga undertill. Foder ombildat till hårpensel. Pistill uppbyggd av sammanväxta fruktblad, 2-talig med ett stift och två märken. Fem ståndare. Ståndarknappar sammanväxta till ett rör runt stiftet.
  • Bladen: Blad rosettställda, avsmalnar till skaft. Bladskivor vanligen smala, omvänt äggrunda, oregelbundet parflikiga. Ibland linjära och helbräddade.
  • Frukten: Smala, omvänt äggrunda, 3–6 mm långa, knottriga nötter försedda med skaftade hårpenslar (ombildat foder) som är 2–4 ggr. längre än nöten.
  • Växtplats: Varierar beroende på småart. Ofta på människopåverkade marker ss. ängar, renar och ruderatmarker. Även många ursprungliga småarter på t.ex. stränder, sanka marker och i fjällen.
  • Blomningstid: (April–)maj–juli(–september).

Maskrosen har en stadig pålrot, blad i rosett och en ensam korg på bladlös stjälk. Från alla delar utsöndras mjölksaft då de krossas. Maskrosens rötter har rostats och används som kaffesurrogat. De unga bladen är lämpliga som sallad.

“Maskrosen” är egentligen en grupp av ca. 500 småarter vilka är svåra att närmare artbestämma (jmf. daggkåpor, Alchemilla spp. och fibblor, Hieracium spp.). För att kunna artbestämma maskrosor behöver man ett stort material av välpressade prov som insamlats under bästa blomningstid på försommaren och som även innehåller mogna nötter. I bestämningen tar man i beaktande bl.a. holkfjällens ställning, korgens storlek, kronans färgnyanser och bredd samt förekomsten av pollen.

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page