© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Mattram

Tanacetum parthenium

  • Familj: Korgblommiga växter – Asteraceae (Compositae)
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 10-50 cm. Stjälken ofta förgrenad ända från basen, fårad. Kraftig örtdoft.
  • Blomma: Blommorna bildar ca 1,5 cm breda blomliknande blomkorgar skyddade av holkfjäll. Blomkorgens kantblommor vita, tungformade; diskblommorna gulskiftande, rörformade eller ibland påminnande om kantblommorna. 5 ståndare. Pistillen sambladig, 1 stift, 2 märken. Holkfjäll i 3 rader, finhåriga, gröna. 2-35 blomkorgar i en kvastliknande grupp.
  • Blad: Strödda, med skaft-utan skaft, Bladskivan brett lansettlik-äggrund, vanl. parflikig, finhårig, matt-gulgrön, flikarna tandade, rundad spets.
  • Frukt: Nöt med flera åsar med en låg, kronaktig hinnkant i spetsen.
  • Växtplats: Gräsmattor, gårdar, vägrenar, skräpmark, soptippar. Prydnadsväxt, odlingsrest och -rymling.
  • Blomning: Juli-oktober.

Mattram är en relativt sällsynt perenn hos oss. Varianten utan kantblommor kan misstänkas vara släkt med vår egen renfana (T. vulgare), men då de vita kantblommorna finns påminner den mera om till exempel prästkrage (Leucanthemum vulgare) eller den mer vardagliga baldersbrå (Tripleurospermum inodorum). Kännetecknen för korgblommiga växters olika släkten har flera gånger ändrats på olika sätt. Först på senare tid verkar ett system ha etablerats. Gränserna mellan släktena dras om inte på totalt godtyckliga grunder åtminstone enligt de egenskaper olika experter väljer att fästa vikt vid. Det kan också verka underligt att släktestillhörigheten i fråga om korgblommiga växter ofta är avhängig av frökännetecken som inte kan uppfattas med blotta ögat samt i vissa fall kromosomundersökningar, likheter i utvecklingen av grodden och kemikaliska likheter.

I trädgården är mattram en lättskött, rikligt blommande ettårig kantväxt. Förutom den naturliga formen finns sorter med fyllda blommor. Växtförädlarna har även fäst uppmärksamhet vid bladverket, och en gulgrön variant har tagits fram. Mattram är även hållbar som snittblomma eller torkad. Bäst trivs arten på rätt torra platser, och här och där i södra Finland har den trivts så bra att den tagit sig ut i naturen. Bofast verkar den kunna bli på Åland, i egentliga Finland och Nyland, men till och med i Tammerfors har långlivade bestånd rapporterats. Nu och då har den påträffats ännu längre norrut, upp till Kajanaland.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page