© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Mellanplister

Lamium confertum

  • Familj: Kransblommiga växter – Lamiaceae (Labiatae)
  • Växtform: 1-årig ört.
  • Höjd: 20–40 cm. Stjälken ofta liggande-uppåtstigande, förgrenad vid basen, grenarna uppåtstigande, 4-kantig, mjukhårig-nästan kal längs kanterna. Nästan doftlös.
  • Blomma: Zygomorf, röd. 15-20 mm lång, sambladig, 2 läppar, lång kronpip. Övre läppen välvd, 4-5,5 mm lång, nedre läppen ca 4 mm lång, den mellersta fliken motsatt hjärtformad, sidoflikarna mycket små, triangelformade tänder. Fodret nästan radiärsymmetriskt, 5-flikigt, 5 nerver, flikarna klart längre än kronpipen, spärrade efter blomningen. 4 ståndare, varav 2 långa, 2 korta. Pistillen sambladig, 1 stift, 2 märken. Blomställningen en axliknande grupp i toppen på stjälken, bildad av täta kransar som sitter i bladvecken.
  • Blad: Motsatta, skaftade, allra längst upp utan skaft. Bladskivan njurformad-nästan hjärtformad, nätnervig, liggande hår, mörk, kanten jämnt tandad med stora, breda tänder. Blomställningens stödblad liknar bladen på stjälken.
  • Frukt: 4-delad klyvfrukt. Småfrukterna långa, något kantiga, bruna.
  • Växtplats: Trädgårdar, jordhögar, odlings- och skräpmark.
  • Blomning: Maj-september.

Alla våra fyra plisterarter med röda blommor är små växter som trivs på odlings- och skräpmark. De kräver ett öppet läge och näringsrik jord. Ofta växer de som ogräs. Den skarpögda ogräsrensaren kan lägga märke till de olika arternas speciella kännetecken i fråga om blad och blommor hos plister som annars ser likadana ut.

Man utgår från att mellanplister är en korsning mellan rödplister (L. purpureum) och mjukplister (L. amplexicaule), som blev en art för sig då dess kromosomantal fördubblades och den inte längre kunde korsas tillbaka med arterna den härstammar från. På det här sättet kan nya arter uppstå mycket snabbt.

Mellanplister är den största av de rödblommiga plisterarterna, men den kan förväxlas med en stor rödplister. Det kanske säkraste kännetecknet är fodret, vars flikar är längre än kronpipen. Man kan också använda sig av näsan: mellanplister är nästan doftlös, rödplister och flikplister (L. hybridum) har en otrevlig lukt. Redan växtplatsen kan ge en fingervisning om arten eftersom mellanplister är rätt sällsynt i Finland och kan påträffas främst i sydväst mellan Åland och Tavastland, men förekommer också i östra Finland där den är sällsynt. Mer sällan påträffas den längre norrut. Överlag förekommer arten på ett rätt begränsat område i norra Mellan- och Östeuropa – i det här området har arten också antagligen uppstått.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page