© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Åkermolke

Sonchus arvensis

  • Synonym: Mjölktistel
  • Familj: Cikoriaväxter – Cichoriaceae (Compositae)
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 40–150 cm.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk, 4–5 cm bred korg skyddad av holkfjäll. Talrika gula, tunglika strålblommor i korgen. Krona sambladig, i spetsen tunglik och femtandad. Foder ombildat till hårpensel. Pistill uppbyggd av sammanväxta fruktblad, 2-talig med ett stift och två märken. Fem ståndare, ståndarknappar sammanväxta till ett rör runt stiftet.
  • Bladen: Oskaftade mellanblad med rundade, stjälkomfattande basalflikar. Lågblad avsmalnar till skaft. Skaftet rännformat med vingkant. Bladskiva vanligen parflikig, kal. Flikar vända mot basen, kanten tandad. Bladen strödda.
  • Frukten: Brun, tillplattad, kantig nöt med hårpensel.
  • Växtplats: Åkrar, vårsädesfält, trädgårdar, vallar, vägrenar, båtstränder, ruderatmarker, steniga havsstränder.
  • Blomningstid: Juli–augusti.

Åkermolken är ett framgångsrikt åkerogräs. Den sprider sig snabbt och bildar stora bestånd med hjälp av sina rötter som har rikligt med adventivknoppar. Dessutom förökar den sig effektivt med hjälp av sina hårpenselförsedda nötter. Åkermolken är en mångformig art. I Finland indelas den i två varieteter, varav den ena är koncentrerad till havsstränder (var. maritimus) och den andra till olika slags åkrar (var. arvensis). Havstrandsformen har ljusa-gulaktiga nötter och är lågvuxen medan åkervarieteten är högvuxen.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page