© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Mjuknäva

Geranium molle

  • Familj: Näveväxter – Geraniaceae
  • Växtform: 1-årig eller övervintrande ört. Huvudroten kraftig hos exemplar som övervintrat.
  • Höjd: 5-25 cm. Mångstjälkig, stjälk uppåtsträvande-upprätt, mjukt långhårig, vanligen rödaktig.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk, 5-8 mm bred. Kronblad 5, ljusröda, djupt urnupna. Foderblad 5, håriga, kortare än kronbladen, smalt hinnkantad. Ståndare 10, alla med knapp. Pistill uppbyggd av flera fruktblad med 1 stift, 5 märken. Blommor parvis i bladvecken eller i toppen av stjälken.
  • Blad: Dels i basal rosett, dels motsatta eller enstaka längs stjälken. Rosettblad långskaftade, stjälkblad kortskaftade, försedda med stipler. Bladskiva rundad, handnervig, 5-7-flikig med breda flikar som går ungefär halvvägs till bladbasen; flikar breda, ofta tretandade.
  • Frukt: 5-delad klyvfrukt, spetsen näbbartad, rullar ihop sig vid mognad. Delfrukter skrynkliga, kala.
  • Växtplats: Bergsängar, stenfält, ruiner, branter, skräpmark, gårdar.
  • Blomningstid: Juni-september.

Mjuknävans utbredningsområde begränsar sig hos oss till Åland och Åbolands skärgård. Enstaka, ogräsartade förekomster har hittats på fastlandet. Arten hittas vanligen längs vägkanter, på betesmarker, ängar och liknande områden som påverkats av människan. Mjuknävan har antagligen invandrat redan för mycket länge sedan tack vare människan och hennes jordbruk. Med människans hjälp sprider sig arten mycket effektivt. Nuförtiden sker det vanligen i form av frö som följer med som en orenhet i klöverfrö, och det har gjort att arten kunnat sprida sig från sitt ursprungsområde i Västeuropa, Medelhavsområdet och Främre Asien till större delen av Europa, Nord- och Sydamerika, Australien, Nya Zeeland och Fjärran Östern. Arten är ettårig och populationen varierar hos oss mycket från år till år: ibland finns det massor med mjuknäva, vissa år verkar den saknas helt och hållet.

Mjuknävan bildar ofta blandade bestånd med den närbesläktade sparvnävan (G. pusillum). Sparvnävan har korthåriga stjälkar och bladskaft, medan de hos mjuknävan till stor del är långhåriga. Sparvnävans kronblad är i stort sett lika långa som foderbladen, medan de hos mjuknävan är aningen längre. Dessutom är sparvnävans delfrukter släta och har liggande hår medan mjuknävans är skrynkliga och kala. På Åland kan man på liknande växtplatser hitta ännu en tredje art, den sällsynta fliknävan (G. dissectum). Dess blad är som namnet säger djupflikiga, blomman är mörkare röd och delfrukterna släta.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page