© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Mjukplister

Lamium amplexicaule

  • Familj: Kransblommiga växter – Lamiaceae (Labiatae)
  • Växtform: 1-årig ört.
  • Höjd: 10–30 cm.
  • Blomma: Zygomorf. Krona vanligen röd, 2-läppig, hårig och 15–20 mm lång. Överläpp välvd, 3–5 mm lång. Underläpp omvänt hjärtlikt 2-flikad, ca. 2 mm lång. Foder 5-taligt, 5–7 mm långt, tätt gråhårigt. Flikarna kortare eller lika långa som kronpipen, lång- och glandelhåriga, går ihop efter blomningen. 1 stift och 2-flikat märke. 4 ståndare, varav 2 långa och 2 korta. Sambladig pistill uppbyggd av 2 blad. Fruktämne 4-rummigt.
  • Bladen: Motsatta. Njurlika bladskivor i vars kanter några trubbiga tänder. Lägre blads skaft håriga. Övreblad oskaftade med stjälkomfattande bas, bredare än långa. Översta blad ibland sammanväxta med varandra vid basen.
  • Frukten: Brun, kantig, fyrdelad klyvfrukt.
  • Växtplats: Trädgårdar, åkrar, ruderatmarker.
  • Blomningstid: Maj–september.

Mjukplistret är ett ettårigt men ofta övervintrande ogräs. Den kan blomma mitt i vintern om vädret är milt och marken är upptinad. Arten har vid sidan av vanliga blommor även sk. kleistogama blommor. Dessa är självpollinerande eftersom kronan aldrig öppnas för pollinatörer. Kleistogama blommor utvecklas under de kyliga delarna av året då det inte finns några pollinatörer. På detta sätt sparar växten resurser och försäkrar sig om pollination. Fröna har ett fettrikt bihang, sk. elaiosom, som lockar myror som är ute på födosök. Myrorna sprider växten till nya växtplatser.

Plisterarterna kan skiljas från dånarterna (Galeopsis) på bladen. Plisterarternas bladskivor har nätnervatur medan dånarternas blad är fjädernerviga. Blombyggnaden skiljer även släktena åt. Underläppens sidoflikar är hos plisterarterna små, sammanväxta med mittfliken eller saknas helt. Dånarternas underläpp är tydligt treflikad.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page