Pulsatilla vernalis & Pulsatilla patens P. patens x vernalis P. patens x vernalis

© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Mosippa

Pulsatilla vernalis

  • Latinsk synonym: Anemone vernalis
  • Familj: Ranunkelväxter – Ranunculaceae
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 5–20 cm, i fruktstadiet t.o.m. 35 cm. Blomstjälk finhårig.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk, diameter ca. 6 cm, ensam. Hylle 6-bladigt i två kransar. Hyllebladens insida vit, utsida vanligen täckt av bruna–rödbruna långa hår. Inre hylleblad tydligt bredare än yttre. Under blomman en krans av högblad. Många ståndare, ståndarknappar gula. Många fria pistiller. Blommor ensamma.
  • Bladen: Lågblad rosettställda, parbladiga, långskaftade, vintergröna, läderartade och långhåriga. Småblad asymmetriska, snett omvänt äggrunda och flikade. Under blomman finflikade, vid basen sammanväxta högblad som är lång- och gulhåriga.
  • Frukten: Långhårig nöt med långt stift.
  • Växtplats: Åstallskogar, sandiga ljung- och lingon moskogar.
  • Blomningstid: April–juni.

Mosippan är fridlyst.

Mosippan, vars artnamn vernalis kommer från latinets ord för vår, är en flerårig fridlyst växt. Den blommar tidigt på våren och påträffas främst i karga moskogar. Arten minskade starkt i antal under seklets tidiga år eftersom den samlades in i alldeles för stort antal för försäljning på torg. Arten utnyttjades som en naturmedicin mot förkylning. Arten är milt giftig Den förekommer uppenbarligen enbart i Europa varifrån den spritt sig till Skandinavien söderifrån.

Mosippans blommor vajar i mycket svaga vindar när de blir äldre. På grund av denna egenskap har dess släkte fått namnet Pulsatilla (från latinets pulsare, slå på samma sätt som koskällor eller kyrkklockor). En annan art ur samma släkte är den hos oss sällsynta nipsippan (P. patens), som har en större blåviolett blomma. Arterna kan hypridisera.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj
Träd och buskar i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page