© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Murgrönsveronika

Veronica hederifolia

  • Familj: Grobladsväxter – Plantaginaceae
    (tidigare Flenörtsväxter – Scrophulariaceae)
  • Växtform: 1-årig ört.
  • Höjd: 10–40 cm. Stjälken liggande, hårig.
  • Blomma: Kronan nästan radiärsymmetrisk, blå-blåröd, mörkstrimmig, 4-9 mm bred, sambladig, 4-flikig, hjullik, kort kronpip. Fodret 4-flikigt, flikarna äggrunda, tätt behårade åtminstone på kanterna. 2 ståndare. Pistillen sambladig, 1 märke. Blommorna enskilt i bladvecken. Blomskaftet ungefär lika långt som stödbladet.
  • Blad: Motsatta, med skaft. Bladskivan nästan rund, handnervig, grunt 3-5(-7)-flikig, spetsfliken större än de andra.
  • Frukt: Fyllig, kal kapsel.
  • Växtplats: Trädgårdar, odlad mark, hamnar, lastplatser, buskage, lövskog.
  • Blomning: Maj-juni.

Murgrönsveronikan hör till de veronikor med nedliggande stjälk vars blommor sitter enskilt i bladvecken. Det är lätt att skilja den från andra arter med hjälp av de rundade, handnerviga och flikiga bladen. Hos oss har arten har etablerat sig endast på Åland, som ogräs på odlingsmark, men den kan påträffas som mycket sällsynt i Egentliga Finlands skärgård och vid enstaka tillfällen på fastlandet. Murgrönsveronikan gror ofta redan i slutet på sommaren eller på hösten, och klarar milda vintrar utan något synligt skydd. På varma platser börjar den blomma redan i mars, annanstans under våren. Redan i juni börjar växtens korta och intensiva liv gå mot sitt slut och den vissnar bort. Liksom många andra ogräs är den flexibel och kan ibland gro på våren och blomma på sommaren eller hösten.

Murgrönsveronikans lilla blekblå krona framstår som mycket anspråkslös. Den verkar ändå väcka insekternas intresse, så åtminstone ibland sker korspollinering. Vid dåligt väder hålls blomman sluten utan att det verkar påverka fröets utveckling, och självpollinering torde vara regel snarare än undantag. De få båtliknande fröna är överraskande stora. Liksom hos en del andra veronikor har fröna ett oljehaltigt bihang som lockar myrorna att sprida dem. Att blomskaftet böjs ner mot marken efter blomningen har antagligen också anknytning till sättet fröna sprids på, eftersom myrorna lättare kommer åt dem.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page