© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio, Kari Pihlaviita. All rights reserved.

Myskmadra

Galium odoratum

  • Synonym: Myska
  • Familj: Mårväxter – Rubiaceae
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 15–30 cm. Stjälk uprätt, ogrenad, fyrkantig, slät (hårig vid lederna).
  • Blomma: Radiärsymmetrisk, grunt trattlik. Vit 4-flikig krona med kort (ca. 2 mm lång) pip. Flikarna ca. 3 mm långa, med utdragen spets och på insidan knöliga. Foder saknas. 4 ståndare fästa vid den sambladiga pipens mynning. Pistill uppbyggd av sammanväxta fruktblad, 2-talig. Blomställningen ett knippe.
  • Bladen: Oskaftade blad i krans runt stammen. Vanligen 6–8 blad i kransen. Bladskiva smalt eller brett oval, ovan kal, under och längs kanterna något hårig, rund eller spetsig och uddspetsig.
  • Frukten: Nästan rund, krokhårig, 2–3 mm bred klyvfrukt.
  • Växtplats: Steniga lundar, källkärr.
  • Blomningstid: Maj–juni.

I Mellaneuropa är myskmadran en typart för bokskogar och lundar. Arten kräver ett näringsrikt växtunderlag. Hos oss trivs den bäst i lundar. Även källor med sitt jämna svala mikroklimat är lämpliga växtplatser. Myskmadran är en flerårig växt som använts i hushållen som läke-, krydd- och parfymväxt. Speciellt torkade växtdelar doftar starkt av kumarin.

Mårorna liknar mycket de närbesläktade färgmårorna (Asperula spp.). Släktena skiljs bäst på kronans form. Färgmårornas kronor är trattlika med lång pip medan mårornas kronor är fatlika eller kort rörformiga.

Myskmåran (G. triflorum) liknar mycket myskmadran men kan skiljas på sitt klättrande växtsätt och sin vanligen 3-blommiga blomställning.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page