Malva alcea Malva alcea Malva alcea

© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Myskmalva

Malva moschata

  • Familj: Malvaväxter– Malvaceae
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 40–70 cm. Stjälken har utstående hår.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk, 3-7 cm bred. 5 rosenröda, ibland vita kronblad, urnupna i spetsen. Fodret 5-flikigt. Ytterfodret har 3 lansettlika blad. Flera ståndare, ståndarsträngarna hopvuxna till ett rör runt pistillen. Pistillen sambladig, flera märken. Blommorna sitter i bladvecken, enskilt eller i små grupper. Svagt myskdoftande.
  • Blad: Strödda med skaft och stipler. Bladskivan rundad-femkantig, helt grön, (3-)5-7-flikig, flikarna 1-2 gånger parflikiga, tandade.
  • Frukt: Bred, platt, ringformad klyvfrukt. Småfrukterna släta med tätt sittande långa, vita hår, 1 frö.
  • Växtplats: Gårdar, trädgårdar, vägrenar, skräpmark, åkrar. Prydnadsväxt, odlingsrest och förvildad.
  • Blomning: Juli-september.

Två malva-arter odlas som prydnadsväxter på grund av sina ståtliga blommor. Hos oss klarar sig myskmalvan bäst, och arten gör sig lätt hemmastadd särskilt i miljöer som är formade av människan. Arten verkar ändå höra hemma i Medelhavets klimat. I Finland klarar sig arten också utanför rabatterna, men endast i landets sydligaste delar. Man har kunnat lägga märke till att den i sydvästra skärgården och längs sydkusten trivts invid övergivna stugor under längre perioder, eller så har den spritt sig till ängarna runt någon odlingslott. Dessa förekomster, och de enstaka förekomsterna längre in i landet, kan på lång sikt vara hotade. Om klimatet i framtiden blir varmare kan det ändå hända att myskmalvan blir ett permanent inslag i vår flora, så som fallet redan är i nästan hela Mellaneuropa och delar av södra Skandinavien.

Arten påminner mycket om rosenmalvan (M. alcea), som även den är en populär prydnadsväxt. Det är svårt att skilja dem åt, om exemplar av båda arterna inte råkar växa bredvid varandra i trädgården. Det kanske bästa kännetecknet är stjälkens behåring: hos rosenmalvan är håren rätt korta och stjärnaktiga, medan de hos myskmalvan är längre och klart uppstående. Ytterfodrets blad är dessutom hos rosenmalvan breda och äggrunda till formen, jämfört med myskmalvans smalt lansettlika blad.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj
Träd och buskar i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page