© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Nagelört

Draba verna

  • Latinsk synonym: Erophila verna
  • Familj: Korsblommiga växter – Brassicaceae (Cruciferae)
  • Växtform: 1-årig ört.
  • Höjd: 3–10 cm, i fruktstadiet t.o.m. 15 cm.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk. Vit krona bestående av fyra 2–4 mm långa blad som är djupt kluvna i spetsen. Foder fyrtaligt med ca 1,5 mm långa, ovala, ofta rödaktiga, håriga blad. Pistill sambladig och tvåtalig. Sex ståndare.
  • Bladen: Bladskiva smalt elliptisk-omvänt äggrund med avsmalnande bas och spets, helbräddad eller glest tandad, ovan stjärnhårig. Bladen rosettställda.
  • Frukten: Skida som delas i två rum av hinnartad skiljevägg. 4–7(-10 mm) lång, oval och kal. Fruktskaft ca 10 mm, kalt. Frön bruna, ovala, platta och fint nätådriga.
  • Växtplats: Berghällar, torrängar, stenmurar, torra betesmarker och stigar.
  • Blomningstid: April-Maj.

Den ettåriga men övervintrande nagelörten blommar tidigt på våren. Växtens frön mognar redan i slutet av maj. Då hösten kommer har det ur fröna redan utvecklats en bladrosett som övervintrar. Arten är självpollinerad och kanske därför mycket mångformig. Skidornas form, bladens hårighet och blommornas storlek varierar stort mellan individer och populationer.

Nagelörten trivs på hällmarksängar med tunt jordtäcke. De stora bestånden väcker uppmärksamhet även om de enskilda blommorna är mycket små. Blommorna öppnas samtidigt på morgonen och stängs samtidigt på eftermiddagen. Denna rytm kommer av periodisk tillväxt i kronbladens vävnader. Draba-släktets arter kan skiljas från nagelörten på att deras kronblad är högst urnupna.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page