Solanum americanum Solanum americanum Solanum americanum

© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Nattskatta

Solanum nigrum

  • Familj: Potatisväxter – Solanaceae
  • Växtform: 1-årig ört.
  • Höjd: 20-80 cm. Stjälken uppåtsträvande-upprätt, något kantig, kal eller glest, tilltryckt hårig, sällan täthårig.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk. Krona vit, sambladig, stjärnartad, 5-flikig, 6-14 mm bred. Foder sambladigt, klockartat, djupt 5-flikigt. Ståndare 5, grupperade i en konformad grupp. Pistill sambladig med 1 stift och 2 märken. Blomställning ett glest knippe, vanligen med 3-8 blommor.
  • Blad: Strödda, skaftade. Bladskiva äggrund, oval eller rombformad och tunn, bladkant med grova tänder eller ibland helbräddad.
  • Frukt: Runt eller något tilltryckt bär, 5-10 mm långt, svart eller ibland grönt.
  • Växtplats: Trädgårdar, gårdsplaner, odlingsmark, jordhögar, skräpmark, stränder.
  • Blomningstid: Juli-oktober.

Vi kan tacka eller skylla vårt klimat för att många mellaneuropeiska växter inte klarar sig, eller är sällsynta hos oss. är Längre söderut är den farligt giftiga nattskattan en allmän växt – dess engelska namn ger en bra fingervisning om detta: nightshade, ‘nattens skugga’. Det här hemlighetsfulla namnet signalerar att växten är en bundsförvant till döden och de mörka makterna. Där är den ett ogräs, men hos oss växer den närmast på bördiga, varma platser i södra Finland, vanligen i trädgårdar, på skräpmark och till och med på åkrar, överhuvudtaget på ställen som påverkats av människan och hennes boskap. I södra Finland hinner den här ettåriga växten bilda frö bara under gynnsamma somrar, och de första höstfrosterna tar ofta kål på den då ännu blommande nattskattan. På andra håll i Europa har nattskattan använts inom folkmedicinen: infektioner och variga sår sköttes med hjälp av krossad massa gjord på färska blad som lades på det onda. De alkaloider, särskilt solanin, som Solanumarterna innehåller används också av den moderna läkemedelsindustrin. I litteraturen kan man hitta påståenden om att bladen eller bären skulle vara ätliga, men det är nog bäst att inte lita på sådana uppgifter.

Man kan påträffa sporadiska förekomster av den sydamerikanska bägarnattskattan (S. physafolium) i hamnar, trädgårdstäppor och på gårdsplaner i södra Finland. Den har helbräddade blad och en mycket hårig stjälk, men liknar annars nattskattan. Bägarnattskattan är lättast att identifiera då den bär frukt, då fodret utvecklas till en vitt, pappersliknande hölje kring det mognande bäret.

Andra arter i samma familj
Träd och buskar i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page