Nattviol och Grönvit nattviol

© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Nattviol

Platanthera bifolia

  • Familj: Orkider – Orchidaceae
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 25–50 cm.
  • Blomma: Zygomorf. Hylle vitt, bestående av sex blad i två kransar. De tre yttre smalt trekantiga, trubbiga, grönvita. Läppen ca 9 mm lång, nästan linjär med sporre. sporre ca 25 mm lång. Hanliga och honliga könsdelar sammanväxta till en könspelare, gynostemium, med en fungerande ståndare och två märken.
  • Bladen: Lågblad nästan motsatta vid basen, avsmalnar till skaft. Bladskivor omvänt äggrunda-ovala, helbräddade, kala. Högre upp 1–3 små, nästan linjära, spetsiga högblad.
  • Frukten: Upprätt, cylindrisk kapsel med tydlig nervatur och stoftartade frön.
  • Växtplats: Frodigare moskogar, åslundar, lundartade skogar och lundar, lundkärr, rikkärrsartade skogskärr, ängar.
  • Blomningstid: Juni (–juli).

Nattviolen är flerårig och en av de bäst kända orkidéerna i vårt land p.g.a. sin vackra blomställning och sin angenäma doft. Den blommar vid midsommartiden och doftar på natten så att svärmare och nattflyn hittar den och ombesörjer dess pollinering.

Nattviolen är inte särskilt krävande i landets södra delar. Den närbesläktade grönvita nattviolen (P. clorantha) skiljer sig från denna genom att ha grönaktiga, svagt doftande blommor. Nattviolen får ej insamlas för försäljning (gäller ej Åland).

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page