© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Nicktistel

Carduus nutans

  • Familj: Asterväxter – Asteraceae (Compositae)
  • Växtform: 2-årig ört.
  • Höjd: 30-150 cm. Upprätt, ullhårig stjälk med få grenar och vassa taggar, ej vingad.
  • Blomma: Den halvklotformade, 2-6 cm breda, holkfjällsförsedda blomkorgen är uppbyggd av talrika diskblommor. Blomman har en sambladig, purpurröd, rörformad 5-flikig krona med en flik längre än de andra. Fodret har ombildats till en hårpensel. Ståndare 5, ståndarknapparna förenade till ett rör runt stiftet. Pistillen sambladig, 1-stiftad med 2 märken. Holkfjällen tunglika med en mittnerv, överlappande i många rader och med en lång, taggformad spets. Blomkorg enstaka, nickande. Blomkorgens skaft ofta kort, tätt ljushårig, utan vingar.
  • Blad: Strödda. Bladskiva lansettlik, parflikig med 6-10 smala flikar.
  • Frukt: Ljus, glänsande, rund, något krökt 3-5 mm lång nöt i vars spets en 13-24 mm lång hårpensel.
  • Växtplats: Barlastplatser, hamnar.
  • Blomningstid: Juli-september.

De taggiga tistlarna (Cirsium, Carduus) är mycket typiska i Medelhavstrakten på gräsmarker som betas av getter och får. Nicktisteln härstammar från de trakterna och etablerade sig i Finland under segelfartygens tid på högar av barlastjord i några hamnar i Bottniska viken. Den enda återstående växtplatsen av den här typen är Reposaari i Björneborg, där arten först påträffades år 1874. I den närbelägna hamnen Tahkoluoto växte nicktisteln i 30 år ända tills helt nyligen. Nicktisteln växte också på hamnområdena i Raumo, Kristinestad, och Uleåborg, men den har inte längre hittats där. Det är att hoppas att arten uppenbarar sig ur fröbanken då man blottlägger jorden i samband med byggarbeten. Den allra sista förekomsten har klassificerats som starkt hotad på grund av att man bygger bostäder på hamnområdet, men genom noggrann planering, vård av växtplatserna och samarbete med invånarna skall vi nog kunna hålla kvar den här mycket speciella och dekorativa växten i vår natur.

Det är synd att den fridlysta nicktisteln blir alltmera sällsynt, dess blomställning hör nämligen till de ståtligaste i vår växtvärld: diametern på blommorna blir i bästa fall sex centimeter och de väger så mycket att de börjar hänga nedåt.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page