N. alba & N. tetragona N. alba & N. tetragona

© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Vit näckros

Nymphaea alba

  • Underarter: Vit näckros (ssp. alba), Nordnäckros (ssp. candida)
  • Familj: Näckrosväxter – Nymphaeaceae
  • Höjd: 0,5–2 m.
  • Blomma: Skållik, radiärsymmetrisk, 5–12 cm bred. Ca. 20 vita, sällan röda, ganska breda kronblad. Fyra uppåtböjda foderblad. Blombotten smalnar tvärt mot skaftet. Ståndarknappar mörkgula.
  • Bladen: Flytblad 10–25 cm långa, runda-ovala, långskaftade, mörkgröna och glänsande. Undersidan rödbrun. Sänkbladen kortskaftade och släta.
  • Frukten: Köttigt, kapsellikt, sammansatt bär.
  • Växtplats: På mjuka bottnar i dammar, sjöar och långsamt flytande åar. Sällan i brackvatten.
  • Blomningstid: Juni-augusti.

De vita (Nymphaea) och gula (Nuphar) näckrosorna är bland de primitivaste tvåhjärtbladsväxterna. Primitiva drag är bl.a. det stora antalet spiralställda blomblad. Flytbladen uppvisar däremot en långtgående specialisering.

Efter att näckrosen har blommat ut, spiralvrids blomskaftet och blomman dras ned under vattenytan, där den fortsatta fröutväcklingen fortsätter. När fröna mognat, lossnar de och flyter upp till vattenytan. Fröna med luftfyllda höljen flyter med vind och vågor till nya ställen där de i sinom tid sjunker ned i dyn och gror.

I Finland finns två vita Nymphaea arter, vita näckrosen och finska näckrosen (N. tetragona). Vita näckrosen har två underarter, ssp. alba och ssp. candida (nordnäckros). Den kan vara svår att skilja från vita näckrosen. Nordnäckrosens blommor är i allmänhet mindre och mera anspråkslösa än den vita näckrosens som har längre utspärrade kronblad. De vita näckrosorna är giftiga. Rödblommiga former av denna art är fridlysta i hela landet utom på Åland.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page