Achillea salicifolia Achillea salicifolia Achillea salicifolia

© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Nysört

Achillea ptarmica

  • Familj: Asterväxter – Asteraceae (Compositae)
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 30–60 cm.
  • Blomma: Små korgblomställningar. Korgens kantblommor är vita, tunglika; diskblommorna smutsvita, rörformiga. Holkfjäll ovala, gröna. Fem ståndare. Pistill uppbyggd av sammanväxta fruktblad, 2-talig. Korgar samlade i en gles kvastlik blomställning.
  • Bladen: Oskaftade, linjära-smalt elliptiska, varierat sågade.
  • Frukten: I skydd av holkens fjäll bildas nästan platta nötter.
  • Växtplats: Ängar, diken, renar, åkrar, stränder, ruderatmarker. Även som prydnadsväxt.
  • Blomningstid: Juli–september.

Nysörten har spritt sig till Norden ganska sent, med havre- och höodling. Karakteristiska växtplatser för arten är fuktiga renar och diken. I fjällen förekommer den inte lika högt upp som sin ståtligare släkting, röllekan (Achillea millefolium).

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page