Omphalodes linifolia Omphalodes linifolia Brunnera macrophylla Brunnera macrophylla Brunnera macrophylla

© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Ormöga

Omphalodes verna

  • Familj: Strävbladiga växter – Boraginaceae
  • Växtform: Flerårig ört. Krypande jordstam.
  • Höjd: 10-20 cm.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk, 8-10 mm bred. Krona blå, sambladig, nästan stjärnlik, 5-flikig. I kronans svalg 5 gulaktiga knölar. Foder sambladigt, flikarna går ända till basen. Foderflikar ovala, i fruktstadiet utspärrade. Ståndare 5. Pistill uppbyggd av flera fruktblad, med 1 stift. Blomställningen ett knippe. Nedersta blommorna har stödblad.
  • Blad: Strödda, nedersta bladen långskaftade, längre upp oskaftade. Bladskiva äggrund, spetsig, gleshårig.
  • Frukt: 4-delad klyvfrukt. Delfrukterna 4-6 mm långa, skålformade, släta, håriga, 2 mm långa med fransig kant.
  • Växtplats: Trädgårdar, gårdsplaner, skräpmark. Prydnadsväxt, ibland förvildad.
  • Blomningstid: (April–)Maj–juni.

Ormöga är en omtyckt prydnadsväxt hos oss på grund av att den är lättskött och blommar tidigt. Arten kommer ursprungligen från buskskogarna i södra Europas bergstrakter, men trivs så pass bra i vårt klimat att den också rätt ofta kan påträffas som förvildad i naturen. De andra arterna i samma släkte klarar vanligen inte av vår långa, mörka och kalla vinter. Ormögat sprider sig både via frön och ovanjordiska utlöpare. För det mesta växer arten i skuggan av träd där marken lättare bibehåller sin fuktighet.

Blommorna hos ormöga påminner litet om förgätmigejernas blommor, men är klart större. Bladen, som håller sig gröna till långt in på hösten, kan man lätt förväxla med violblad.

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page