© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Pilosella Cauligera

Pilosella sect. Cauligera

  • Familj: Cikoriaväxter – Cichoriaceae
  • Växtform: Flerårig ört. Har ofta utlöpare.
  • Höjd: 30–70(–120) cm. Stjälken oförgrenad, hårig, få blad-bladlös.
  • Blomma: Blommorna består vanligtvis av 1,5-2 cm breda blomliknande blomkorgar som skyddas av holkfjäll. Blomkorgens blommor är gula (de yttersta ofta rödstrimmiga undertill, sällan helt gulröda-orangea), tungliknande, 5-tandade i spetsen. 5 ståndare. Pistillen sambladig, 1 stift, 2 märken. Holkfjäll i flera rader, varierande enkelhåriga, stjärnhåriga och glandelhåriga. Blomkorgarna i en kvast- eller flockliknande grupp i toppen på stjälken.
  • Blad: I rosett vid basen, nästan utan skaft. Bladskivan linjär-lansettlik, helbräddad (ibland småtandad), vanligtvis tätt enkelhårig och stjärnhårig, ibland också glandelhårig.
  • Frukt: Cylindrisk, fårad 1,5–2,5 mm lång nöt, med smutsvita-ljusbruna hårpenslar i ändan.
  • Växtplats: Gräsmarker, stränder, diken, betesmark, hagar, ängar, hällmark, skogsbryn, gräsmattor, stigar, parker, kalfjäll.
  • Blomning: Juni–augusti(–september).

Fibblorna är många och sinsemellan mycket olika. Stångfibblornas (Pilosella) släkte är klart avgränsat, och består av växter med bladrosett vid basen och ofta utlöpare. Släktet delas sedan ytterligare i två grupper: gråfibblorna (Pilosellina -gruppen) har en blomkorg, Cauligerata -gruppen har flera blomkorgar i flockliknande grupper.

Liksom andra Pilosella -arter bildar Cauligerata -gruppens arter frön dels genom befruktning och dels apomiktiskt, utan befruktning. Den apomiktiska förökningen leder till en nästan oändlig mängd former som skiljer sig något från varandra, så kallade småarter. Stångfibblor som fortfarande delvis förökar sig genom befruktning kan vara svåra att placera inom någon art, och artgränserna har dragits på basis av varierande faktorer, och någon allmänt accepterad klassificering finns inte ännu. Numera gör man skillnad på några artgrupper och deras olika varianter samt korsningar mellan arterna. Gruppens arter vållar huvudbry också hos erfarna botaniker, så här presenteras de på gruppnivå.

Cauligerata -gruppens arter växer framför allt på torra ängar och vägrenar, men påträffas också på igenväxande åkrar, slänter ja banvallar. De flesta av småarterna torde ha tagit sig hit med människans hjälp, men några kan höra till den ursprungliga floran på våra strandbankar. Rödfibblan (Pilosella aurantiaca) med sina varmt orangegula blomkorgar fångar lätt blicken, och bryter mot gruppens annars gula färgschema. Den har troligtvis tagit sig ut i vår natur från trädgårdar, och spridit sig genom frön och utlöpare. Andra småarter värda att nämna är svenskfibblan (P. floribunda), revfibblan (P. lactuella), blåfibblan (P. praealta), kvastfibblan (P. cymosa) och ängsfibblan (P. caespitosa).

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page